zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Ewidencja szamb i oczyszczalni przydomowych

 Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Urząd Gminy Puńsk informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)- gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń. Zgłoszenia  te należy składać w Urzędzie Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23 (pok. nr 15, I piętro) lub bezpośrednio u sołtysa wsi.
Załączniki do pobrania – Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.CIT

BIP