zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty realizowane w latach 2012 - 2014

                       

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału
w biegu pn.: „Bieg na pograniczu”,
który odbędzie się
dnia 14 sierpnia 2013 r.
o godz. 12:00 w ramach projektu
nr LT-PL/131 „Zawody na pograniczu“


1. Projekt nr LT-PL/131 pn.: "Zawody na pograniczu" jest kontynuacją ponad 10-letniej współpracy Gminy Puńsk (Partner Wiodący) i Samorządu Rejonu Olity (Partner 2).

Celem projektu jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej używanej przez MŚP z pogranicza, osoby zajmujące się agroturystyką. Pomimo wielu wysiłków ze strony władz lokalnych, uczestniczących w projekcie, jakość sieci transportowej na tym obszarze jest wciąż niedostosowana. Jednym z głównych zagrożeń jest niski standard dróg lokalnych. Większość dróg lokalnych na terenie projektu są wykonane z nawierzchni żwirowej. Zakłóca to codzienne kontakty między społecznościami lokalnymi. Tworzy ona także, że terytorium projektu jest nisko atrakcje dla turystów i inwestorów.

W trakcie projektu zaplanowano rekonstrukcję następujących 3 dróg: Gminy Puńsk – ul. Dariusa i Girenasa, ul. Sudawską; Rejon Olita - AL2231 Rimėnai - Dvarčėnai drogi. Prace zostaną przeprowadzone według przygotowanej dokumentacji technicznej na 1,848 km.

Po zakończeniu prac remontowych zorganizowane zostaną wspólne zawody przygraniczne, w których weźmie udział 120 uczestników. Dla uczestników zawodów zostaną rozdane t-shirty i kalendarze.

Grupami docelowymi projektu są mieszkańcy przygranicznych gmin, turyści, potencjalni inwestorzy, władze lokalne. Główne korzyści wynikające z projektu związane są z poprawą infrastruktury drogowej oraz umocnienie współpracy społeczności w czasie wspólnych wydarzeń.

Czas trwania projektu wynosi 18 miesięcy. 

Budżet projektu wynosi 492 489,39 euro.

Okres realizacji projektu 01.12.2012-31.05.2014.

2. Projekt nr LT-PL/170 pn.: "Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół" jest kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy Gminą Puńsk (PW), Administracją Samorządu Rejonu Alytus (P2) i Powiatem Sejny (P3). Projekt ten ma na celu poprawę drobnej ekonomicznej infrastruktury  komunikacyjnej, która prowadzi do przygranicznych siedzib agroturystycznych, przedsiębiorstw, do domów mieszkańców.

Główną ideą jest rozwój  transgranicznych lokalnych dróg, a tym samym poprawy warunków ruchu i tworzenia z odległych rejonów bardziej atrakcyjnych miejsc dla turystów oraz potencjalnych inwestorów.

W czasie projektu zaplanowano rekonstrukcję 4,92 km dróg: w Gminie Puńsk ul. Morkusa, w Samorządzie Rejonu Alytus drogę AL0016 Vaidaugai-Vaisodžiai i Powiat Sejny drogę Jenorajście -  Burbiszki.

Grupa docelową jest ludność lokalna, przedsiębiorstwa, turyści oraz trzy samorządy. Projekt stworzy lepsze warunki życia dla miejscowej ludności oraz stworzy regionom możliwość bycia atrakcyjnym miejscem dla turystów i potencjalnych inwestorów. Reprezentanci grupy docelowej projektu będą mogli wypróbować drogi we wspólnych innowacyjnych z ekologicznym transportem działaniach: uczestniczyć w kuligu, wiosną w przejeździe bryczkami, latem przejechać się segwejami oraz jesienią uczestniczyć w campingu. Planuje się, że w działaniach udział weźmie około 120 uczestników.

14 miesięcy.

Całkowita wartość projektu 901.270,08 euro.CIT

BIP