zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

drukuj 

Wolne miejsca na udział w projekcie - montaż paneli fotowoltaicznych

Wójt Gminy Puńsk informuje, iż zostało kilka wolnych miejsc do udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Puńsk”.
Ww. projekt obejmuje:
- montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 5 kW;
- energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być używana wyłącznie na własne potrzeby Grantobiorcy oraz nie może zostać wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej i rolnej;
- moc instalacji fotowoltaicznej musi być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mieszkańca Gminy Puńsk. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą Grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez mieszkańca Gminy Puńsk w tym samym okresie rozliczeniowym;
- realizacja inwestycji: od podpisania umowy udzielenia grantu do 15.11.2021 r;
- grant przekazywany jest przez Gminę Puńsk, w formie refundacji i nie stanowi więcej niż 65% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Puńsk ww. inwestycją prosimy o kontakt telefoniczny 875161082.

userfiles/file/Wniosek%20o%20grant(2).doc

userfiles/file/Regulamin%20wyboru%20Grantobiorc%C3%B3w%20i%20umowa%20o%20powierzenie%20grantu_G_Pu%C5%84sk_(1).pd

Rząd przygotowuje obecnie projekt nowelizacji ustawy, która weszła w życie 1 stycznia bieżącego roku. Nie ma już mowy o prawie do sprzedaży nadwyżek energii po stałych, gwarantowanych stawkach dla prosumentów posiadających instalacje do 10 kW. Nowa koncepcja ma zmotywować prosumentów do produkcji energii właściwie wyłącznie na własny użytek. W obecnie funkcjonującym systemie opustów, rozliczanie z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w formie bezgotówkowej. W ramach opustu rozliczana jest energia z nadwyżek w produkcji, która jest oddawana do sieci, wobec ilości pobranej z sieci. Wszyscy prosumenci, których instalacja wyprodukowała energię elektryczną po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2022 r. będą mogli rozliczać się w systemie opustów. Z obecnego projektu ustawy wynika, że po tym terminie ten model zostanie usunięty i zastąpiony modelem, w którym wyprodukowana energia będzie sprzedawana.
Mając na uwadze powyższe proponowane zmiany w ustawie o OZE, Wójt Gminy Puńsk zaprasza zainteresowanych mieszkańców Gminy Puńsk do udziału ww. projekcie i możliwości rozliczania energii z nadwyżek w produkcji w systemie opustów – w formie bezgotówkowej.

08.06.2021

[ inne aktualności ]CIT

BIP