zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Nieruchomość na sprzedaż położona nad jeziorem Boksze

29.07.2021

więcej »

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich terenie różnego rodzaju beczek i pojemników - zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

Jednocześnie Główny Inspektor Ochrony Środowiska apeluję do wszystkich aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informowali Policję oraz Inspekcję Ochrony Środowiska o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

W celu ułatwienia zgłaszania tego rodzaju nielegalnej działalności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie np. nielegalnego składowiska odpadów. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis danego zgłoszenia (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy.

Odnośnik:

--->> https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz <<--

06.07.2021

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Uwaga!

Od 01 Lipca 2021 r. istnieje obowiązek złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i spalanych paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

W jakim terminie należy złożyć deklarację?

1. W przypadku źródeł ciepła i spalanych paliw w budynkach uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r. - deklracaję należy złożyć w terminie 12 miesięcy (od daty 01 Lpca 2021 r.).

2. W przypadku źródeł ciepła i spalanych paliw w budynkach uruchomionych PO 1 Lipca 2021 r. - deklarację należy złożyć w terminie 14 dni (od daty 01 Lpca 2021 r.).

Filmik instruktażowy:

https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

Najczęściej zadawane pytania:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Samodzielnie (bez pośrednictwa Urzędu Gminy) deklarację złożyć można na stronie:

https://zone.gunb.gov.pl/

05.07.2021

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

 Sprzedaż działek budowlanych położonych w Puńsku oznaczonych nr 243/4, 243/7, 243/8 - dnia 12 sieprnia 2021 r. 

02.07.2021

więcej »

Odbiór folii 2021

02.07.2021

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

 OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

24.06.2021

więcej »

Wolne miejsca na udział w projekcie - montaż paneli fotowoltaicznych

08.06.2021

więcej »

Konsultacje społeczne w formie hapenningu - dni otwarte wraz z punktem konsultacyjnym

 

26.05.2021

Fundusz Gwarancji Rolnych

FGR to pomoc skierowana do rolników i przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spożywczego. Oferuje wsparcie w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego.

NOTATKA INFORMACYJNA

19.05.2021

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

26.04.2021

OZE

Wójt Gminy Puńsk informuje, iż zgłosiła się wystarczająca ilość mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Puńsk”.
Mieszkańcy Gminy Puńsk, którzy nie znaleźli się na liście podstawowej, z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostaną ujęci na liście rezerwowej.
Lista zakwalifikowanych - REZERWOWA może stanowić podstawę do zakwalifikowania mieszkańca do projektu i podpisania umowy na powierzenie grantu, w przypadku gdy:
- po zakwalifikowaniu do projektu wszystkich spełniających kryteria uczestników z listy podstawowej, planowana wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie została wyczerpana,
- rezygnacji lub wykluczeniu uczestnika zakwalifikowanego do projektu z listy podstawowej.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszona pełna lista podstawowa i rezerwowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu.

22.04.2021

KOWR

22.04.2021

KRUS ePUAP

16.04.2021

Konkurs

16.04.2021

OZE

13.04.2021CIT

BIP