zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Wspólna strategia rozwoju kreatywności przemysłowej na pograniczu polsko - litewskim

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Sąsiedzi w działaniu


W ramach projektu nr LT-PL/081 "Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 opublikowano "Wspólną strategię rozwoju kreatywności przemysłowej na pograniczu polsko-litewskim" w języku polskim, języku litewskim i streszczenie w języku angielskim.CIT

BIP