zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Publikacje

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Sąsiedzi w działaniu

W ramach projektu nr LT-PL/052 pn “Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki na pograniczu Polski i Litwy: wspólny marketing” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 zostały opublikowane następujące publikacje:

  1. Albumy.
  2. Mapy.
  3. Trasy turystyczne (PL, LT, ENG).
  4. Broszury (PL, LT, ENG).
  5. Ulotki (PL, LT,ENG).CIT

BIP