zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Udzielenie Gminie Puńsk kredytu długoterminowego w kwocie 1.630.000,00 zł


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg unieważniono z przyczyn technicznych na stronie BIP. Na powyższej stronie nie umieszczono  SIWZ wraz załącznikami  na przetarg nieograniczony "Udzielenie Gminie Puńsk kredytu długoterminowego..."CIT

BIP