zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Wizyta przedstawicieli Urzędu Gminy Puńsk i instytujii kulturowych w Palanga 20-22 czerwca 2008r.

      W dniach 20-22 czerwca 2008 roku w Pałandze gościła delegacja pracowników Urzędu Gminy Puńsk: wójt Witold Liszkowski, księgowa Aniela Kluczyńska, przewodniczący Rady Gminy Waldemar Krakowski, członkowie Rady Gminy Piotr Kordowski i Witold Zimnicki, dyrektor Domu Kultury Litewskiej w Puńsku Asta Pieczulis, pracownik wydawnictwa “Aušra” Jurata Żukowska, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Józef Wasilewski, kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej Bronisław Żukowski a także puńskowska kapela “ Klumpe”, która wystąpiła podczas lokalnego święta “ Rasos” w Šventojoje (Žemaičių alka).
      Wójt Gminy Puńsk Witold Liszkowski podczas konferencji zaprezentował gminę Puńsk mieszkańcom Pałangi, działalność kulturową, sposoby kultywowania tradycji i kultury, szkolnictwo, działalność wydawnictw. Celem spotkania było umocnienie współpracy między Puńskiem i Pałangą, wymiana doświadczeń w realizowaniu projektów oraz bliższe poznanie Pałangi i jej okolic. Podczas trzech dni pobytu goście z Puńska zwiedzili park botaniczny, muzeum bursztynu, pracownię-galerię bursztynu, ulicę J.Basanavičiaus, zrekonstruowane ulice miasta, uczestniczyli w otwarciu galerii sztuki “ Prie parko”, słuchali orkiestry instrumentów dętych. Uczestniczyli w organizowanej wycieczce do Šilute, Rusnę, pływali łodzią po delcie Niemna, poznali historię regionu pomorza. Mieli przyjemność zwiedzenia i poznania pobliskich wsi oraz gospodarstw agroturystycznych.
        Litwini z Puńska spotykają się z mieszkańcami Pałangi już nie pierwszy raz. Takiego typu spotkania odbywały niejednokrotnie. Bardzo nas cieszy, że został wybudowany most przyjaźni pomiędzy samorządami Puńska i Pałangi. Pierwsze nieoficjalne spotkanie odbyło się w Puńsku w sierpniu 2007r. W styczniu 2008 roku delegacja z Pałangi odwiedziła Puńsk z zespołem “ Bočiai”. W taki oto sposób nawiązała się długotrwała przyjaźń i współpraca.CIT

BIP