zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

“Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen”

Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen” Projekt Nr 2007/133-041

     Projekt “Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS CBC.Wartość całego projektu wynosi - 252.000 euro. Celem projektu jest rozwój turystyki i kultury poprzez dziedzictwo kulturalne i imprezy krajów wchodzących w skład Euroregionu Niemen. Partner Wiodący projektu - Urząd Gminy Puńsk, Partner Finansowy -  Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu, Partnerzy projektu: Muzeum Historii i Sztuki Okręgu Kaliningradzkiego, Agencja Rozwoju Regionalnego “Nadruva”, Urząd Miasta Czerniachowsk, Urząd Miasta Gusew, Urząd Miasta Krasnoznamensk, Urząd Miasta Oziorsk. 
     W ramach Projektu “Rozwój wspólnej sfery kulturalnej Euroregionu Niemen” zostało zorganizowane trzydniowe “Święto rzemiosła Euroregion Niemen” w Puńsku.
W okresie realizacji projektu od kwietnia 2007 r. do marca 2009 r. w ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • przygotowanie studium możliwości rozwoju turystyki kulturalnej w Euroregionie Niemen
  • przygotowanie projektów technicznych i wniosków na dofinansowanie przebudowy/
  • uporządkowanie najważniejszych obiektów kulturalnych
  • utworzenie dwóch centrów kultury
  • stworzenie pierwszego forum dla osób rozpowszechniających kulturę i sztukę Euroregionu Niemen,
  • zorganizowanie święta żywego rzemiosła Euroregionu Niemen
  • stworzenie bazy danych o informacji kulturalno-turystycznej,
  • przedstawienie szlaków i obiektów kulturalno-turystycznych Euroregionu Niemen na stronach internetowych i publikacjach


CIT

BIP