zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Sołectwa

WYKAZ SOŁECTW  NA LATA 2019-2023
Gminy Puńsk 

Nazwa wsi ( sołectwa ) Nazwisko i imię sołtysa


1 Boksze-Osada 11 - Andrulewicz Halina
2 Boksze Stare 6 -  Waszkiewicz Zdzisław
3 Buda Zawidugierska 1 -  Niewulis Stanisław
4 Buraki 4 - Seweryn Piotr
5 Dziedziule 3 - Marcinkiewicz Alwid
6 Giłujsze 6 - Wilczewski Jan
7 Kalinowo 4 - Niewulis Waldemar
8 Kompocie 2 - Grygutis Jan
9 Krejwiany 3 -  Kordowski Piotr
10 Nowiniki 18A -  Bogucki Dariusz
11 Ogórki 4  -  Bender Józef
12 Oszkinie 29  - Porada Leszek
13 Pełele 12 -  Giełażewski Jan
14 Poluńce 10 - Balunas Jan
15 Przystawańce 3 -  Makowski Olgierd
16 Puńsk, ul. Mickiewicza 18  - Januszanis Elżbieta Katarzyna
17 Puńsk 22 Kraużlis  - Jurata Aniela
18 Rejsztokiemie 9  -  Radzewicz Jerzy
19 Sankury 5 -  Pieczulis Delicja
20 Sejwy 16 - Dziemian Teresa
21 Skarkiszki 18 -  Rasiul Teresa
22 Smolany 12  -  Iwona Aponik
23 Szlinokiemie 39 -  Rekus Jerzy
24 Szołtany Robak Kamil
25 Tauroszyszki 10 -  Chmielewski Józef
26 Trakiszki 7  - Sawicki Walenty
27 Trompole 3 -  Boćwiński Jerzy
28 Widugiery 1  - Wojlanis Helena
29 Wiłkopedzie 13  - Suszczewicz Lidia
30 Wojciuliszki 11 -  Kupczyński Waldemar
31 Wojtokiemie 42 -  Suszczewicz Jolanta
32 Wołyńce 26  -  Bancewicz Józef
33 Żwikiele 8 -  Aleksa JanCIT

BIP