zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Pracownicy Urzędu Gminy Puńsk


Pracownicy Urzędu Gminy Puńsk

Witold Liszkowski
Wójt
tel. 087 5161040
fax 087 5161 048
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl 

Jan Wojczulis
Z-ca wójta /sekretarz
tel. 087 5161048, fax 087 5161 048
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Referat Finansowy

Pracownicy:

Danuta Szymczyk 
Skarbnik Gminy - Kierownik referatu finasowego
tel. 087 5161051 , fax 087 5161 048

e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Podatki:

Teresa Makowska
  inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 087 5161408, fax 087 5161 048
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Jolanta Makowska – Sokołowska
 inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
tel. 087 5161408, fax 087 5161 048
e-mail: j.makowska-sokolowska@ugpunsk.pl

Wioleta Wasilewska
młodszy referent ds. księgowości budżetowej
tel. 087 5161051, fax 087 5161 048

Biruta Zimnicka
inspektor ds. płac i rozliczeń
fax 087 5161 048, tel. 087 5161 051
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Biruta Balunas – Jankowska
inspektor ds. obsługi finansowo-księgowej szkół
tel. 087 5161079
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Jolanta Słabaszewska
księgowy ds. księgowości odpadów komunalnych
fax 087 5161 048, tel. 087 5161 051
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Marianna Uździło
inspektor ds. księgowości GSW i instytucji kultury
fax 087 5161 048, tel. 087 5161 051
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Wioletta Rupińska
księgowy ds. wymiaru i księgowania należności za wodę i ścieki
tel. 087 5161797, e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Samodzielne stanowiska pracy

Alicja Baranowska
inspektor ds. obsługi sektretariatu i archiwum
tel/ fax. 087 5161048
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl   

Daiva Krakowska
inspektor ds. kadrowych i obsługi szkół
tel. 087 5161799
e-mail: e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Alicja Moluszys
inspektor ds. obsługi Rady i gospodarki nieruchomościami
tel. 087 5161 020, fax.087 5161 048
e-mail: dobrowolska_ug@poczta.onet.pl

 Sylwia Marcinkiewicz  
referent ds. drogownictwa, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska
tax. 087 5161 048, tel. 087 5161 020,  e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Daiva Wołyniec
referent ds. zamówień publicznych i podatku VAT
tel. +48 87 5161 082, fax. +48 87 5161 048
e-mail: ug.punsk@gmail.com  

Helena Pieczulis
referent ds. programów unijnych
tel. +48 87 5161 082, fax. +48 87 5161 048
e-mail: ug_punsk@poczta.onet.eu


Jolanta Łatwis
inspektor ds utrzymania czystości i porządku,
informacji turystycznej
tel. +48 87 7396 807, fax. +48 87 5161 048
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Dariusz Klucznik
referent ds. gospodarki komunalnej
tel. +48 87 5161 797, fax. +48 87 5161 048
e-mail: e-mail: ug_punsk@pro.onet.plUrząd Stanu Cywilnego

Wioleta Krakowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 087 5161090, fax 087 5161 048
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

 Ramunas Staśkiewicz
referent  ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
tel. 087 5161083  

e-mail: ewidencja.punsk@gmail.com


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku

 

Irena Lila
p.o. kierownika
 tel. 087 5161409, fax. 087 5161 048
e-mail: gops_punsk@poczta.onet.pl  

Wioleta Lipnicka  
inspektor ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego , tel. 87 5161 409

Wilma Maksimowicz  
pracownik socjalny , tel. 87 5161 409

Żiwila Grzymałowska

pracownik socjalny , tel. 87 5161 409


Gminna Spółka Wodna "Szeszupe"

Anna Kluczyńska
p.o. kierownika
Tel. 087 5161082, fax. 087 5161 048CIT

BIP