zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Komisje Rady Gminy

 Komisje Rady Gminy Puńsk - kadencji 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna

 1. Krajewski Edwin – przewodniczący
 2. Makowski Robert - zastępca przewodniczącego
 3. Kluczyńska Aniela
 4. Aponik Dariusz

Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Rolnictwa

 1. Radzewicz Dariusz – przewodniczący
 2. Giełażewski Jan - zastępca przewodniczącego
 3. Chmielewski Robert
 4. Waźnialis Józef

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

 1. Sawicki Franciszek Dariusz – przewodniczący
 2. Kierejszys Andrzej - zastępca przewodniczącego
 3. Peczulis Wioletta
 4. Rekus Jerzy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Waźnialis Józef – przewodniczący
 2. Bogdanowicz Piotr - zastępca przewodniczącego
 3. Małkiński Tomasz

drukuj 


CIT

BIP