zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W dniu 23 lipca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, która określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego oraz zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest elementem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stworzonego w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Gmina Puńsk w sierpniu 2020 roku złożyła wniosek, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego do Premiera Mateusza Morawieckiego, o uzyskanie środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

We wrześniu 2020 roku Wojewoda Podlaski przekazał na rachunek bankowy Gminy Puńsk środki finansowe w wysokości  670.713,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.CIT

BIP