zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekt nr LT-PL-4R-304

Projekt nr LT-PL-4R-304 pt. „Wspólna inicjatywa zatrudnieniowa młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy“

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa-Polska 2014-2020


Ogólny cel projektu: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i szans na zatrudnienie młodzieży w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych na pograniczu litewskim i polskim.


W ramach projektu planowane są następujące działania:
- zarządzanie projektem
- rozwój infrastruktury edukacyjnej związanej z sektorem kultury i przemysłów kreatywnych
- wspólne inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży
- transgraniczne centrum edukacji sektora kultury i przemysłów kreatywnych
- działania informacyjne i promocyjne
-zamknięcie projektu

Czas trwania projektu: 24 miesiące (od 01.09.2020 do 31.08.2022)


Beneficjent Wiodący – Gimnazjum im. Adolfas Ramanauskas Vanagas w Alytus
Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 380 077,47 EUR
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 323 065,84 EUR
Wkład własny 15% tj. 57 011,63 EUR

Budżet Gminy Puńsk: 169 085,68 EUR
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 143 722, 82 EUR
Wkład własny 15% tj. 25 362,86


W ramach projektu nr LT-PL-4R-304 pt. „Wspólna inicjatywa zatrudnieniowa młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa-Polska 2014-2020.

Gmina Puńsk zorganizowała w dniach 9 i 17 marca 2021 r. pierwsze szkolenie „Wspólny Trening Umiejętności Przedsiębiorczych”.
Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak:

Moduł/Dzień 1. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość (pojęcie i istota przedsiębiorczości, rynek, konkurencja i konkurencyjność, innowacje, typy osobowości a umiejętności przedsiębiorcze, kluczowe kompetencje przedsiębiorcze, ocena cech i predyspozycji przedsiębiorczych).

Moduł/Dzień 2. Biznes i przedsiębiorstwo (formy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej, modele, procesy i strategie działania, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, zasoby i procesy w firmie, kultura organizacyjna).
W szkoleniu uczestniczyła młodzież z Puńska i z Alytus.

Beneficjent Wiodący – Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazija – w dniach 12 i 13 maja br. zorganizował drugą sesję szkolenia „Wspólnego Treningu Umiejętności Przedsiębiorczych”,  Mdouł 3 i 4, w którym również uczestniczyła młodzież z Puńska i Alytus.
Niestety z uwagi na ograniczenia spowodowane przez COVID 19 oba szkolenia musiały odbyć się w formie zdalnej.


W następnych miesiącach Gmina Puńsk oraz Gimnazjum w Alytus planują zorganizować kolejne szkolenia i warsztaty: Warsztaty kreatywnego myślenia i samorozwoju, Projektowanie, produkcja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi, Warsztaty edukacyjne dla transgranicznego sektora kultury i kreatywnego oraz Pilotażowy program szkolenia w zakresie przedsiębiorczości.
W ramach projektu zostaną również zakupione instrumenty muzyczne dla szkoły muzycznej w Puńsku oraz dla gimnazjum Alytus oraz zostaną przeprowadzone prace renowacyjne klas muzycznych w szkole w Puńsku oraz w gimnazjum w Alytus.CIT

BIP