zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego

RAPORT KOŃCOW Z PRZEBIEGU REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU KONSULTACJI DLA GMINY PUŃSK

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU III TECHNIKI KONSULTACYJNEJ W FORMIE METODY DNI OTWARTYCH WRAZ Z PUNKTEM KONSULTACYJNYM (HAPENNING)


PLAKAT - KONSULTACJE W FORMIE HAPENNINGU

BROSZURA INFORMACYJNA - KONSULTACJE W FORMIE HAPENNINGU


PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I TECHNIKI KONSULTACYJNEJ W FORMIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU II TECHNIKI KONSULTACYJNEJ W FORMIE METODY KONSULTACJI ELEKTRONICZNYCH (E-KONSULTACJE)


Szanowni Państwo,


w związku z trwającym procesem konsultacji społecznych prowadzonych w ramach projektu: „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” przygotowaliśmy badanie ankietowe. Celem badania jest poznanie Państwa opinii i wniosków w celu podjęcia optymalnej decyzji dotyczącej sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz budowy poczucia współodpowiedzialności społecznej za realizację procesów przestrzennych.
Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w badaniu ankietowym

Z góry dziękuję za poświęcony czas.

Wójt Gminy Puńsk
Witold Liszkowski

Link do ankiety: https://forms.gle/FUxU9mXJLErFsRJbA

EKSPERTYZA ŚRODOWISKOWA


15.05.2020CIT

BIP