zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Polska Rosja 2014-2020

Projekt nr PR/1/115/2018 „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów Svietlogorsk” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja
Ogólny cel projektu:
- usprawnienie infrastruktury drogowej
- poprawa dostępności do regionów transgranicznych
- rozwój zrównoważonych, odpornych na zmiany klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych
- poprawa bezpieczeństwa i jakości ruchu drogowego z korzyścią dla użytkowników dróg transgranicznych, zwłaszcza przekraczających granicę polsko-rosyjską.
Czas trwania projektu: 24 miesiące (01.07.2020-30.06.2022)
Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Puńsk, Partner 1 – Gmina Bakałarzewo, Partner 2 – Gmina Filipów, Partner 3 – Administracja Jednostki Miejskiej Miasta Svietlogorsk (Kaliningrad-Federacja Rosyjska).
W ramach projektu na terenie Gminy Puńsk planowane są następujące działania:
- przebudowa drogi gminnej Sankury-Buda Zawidugierska-Poluńce
- przebudowa drogi gminnej Poluńce-Granica Państwa
- 2-dniowe wydarzenie: pierwszy dzień konferencja poświęcona bezpieczeństwu pieszych na drodze, drugi dzień spacer po Puńsku oraz po przebudowanych drogach gminnych w ramach projektu
- promocja projektu (tablice informacyjne, roll-up, artykuł prasowy, ogłoszenie w radiu, broszury informacyjne).

Całkowity budżet projektu: 2 639 023,08 EUR
Dofinansowanie z EU, 90% tj. 2 375 120,77 EUR
Wkład własny 10% tj. 263 902,31 EUR

Budżet Gminy Puńsk: 666 700,96 EUR
Dofinansowanie z EU, 90% tj. 600 030,86 EUR
Wkład własny 10% tj. 66 670,1 EUR10 lipca 2020 r. Gmina Puńsk ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych Poluńce-Granica Państwa nr 101692B i Sankury-Buda Zawidugierska-Poluńce nr 101694B".

28 sierpnia 2020 r. została podpisała umowa z Wykonawcą robót firmą UNIBEP S.A., ul. 3 Maja, 17-100 Bielsk Podlaski na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Termin umowny zakończenia robót - 30.11.2020 r., a wartość zadania wynosi 1.692.040,14 zł brutto.

30 listopada 2020 r. został podpisany protokół końcowego odbioru robót inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych Poluńce-Granica Państwa nr 101692B i Sankury-Buda Zawidugierska-Poluńce nr 101694B".

Zdjęcia dróg gminnych Poluńce-Granica Państwa nr 101692B i Sankury-Buda Zawidugierska-Poluńce nr 101694B przed inwestycją:

Zdjęcia dróg gminnych Poluńce-Granica Państwa nr 101692B i Sankury-Buda Zawidugierska-Poluńce nr 101694B w trakcie realizacji inwestycji z widocznymi tablicami informacyjnymi:

Zdjęcia dróg gminnych Poluńce-Granica Państwa nr 101692B i Sankury-Buda Zawidugierska-Poluńce nr 101694B po zakończeniu realizacji inwestycji z widocznymi tablicami pamiątkowymi:


W dniu 1 września 2020 r. w "Przeglądzie Sejneńskim" został umieszczony artykuł prasowy realizacji projektu PR/1/115/2018 pt. „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk, Bakałarzewo, Filipów, Svietlogorsk".


W związku z panującą epidemią koronawirusa planowane 2-dniowe wydarzenie (pierwszego dnia konferencja poświęcona bezpieczeństwu pieszych na drodze, drugiego dnia - spacer po przebudowanych drogach gminnych) w Puńsku na przełomie października-grudnia 2020 r. będzie przeniesione na II kwartał 2021 r.


10 grudnia 2020 r. został zakupiony roll-up projektu PR/1/115/2018 pt. „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk, Bakałarzewo, Filipów, Svietlogorsk".


24 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie online zespołu zarządzającego zorganizowane przez Gminę Puńsk. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób: po 4 osoby z Gminy Bakałarzewo, Gminy Filipów, Administracji Jednostki Miejskiej Miasta Svietlogorsk (Federacja Rosyjska) oraz 5 osób z Gminy Puńsk.

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

- dotychczasowe działania w ramach programu;

- sprawy organizacyjne najbliższych wydarzeń w ramach programu;

- możliwość wnioskowania o znaczące zmiany w projekcie i t.t.


13 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie online zespołu zarządzającego zorganizowane przez Administrację Jednostki Miejskiej Miasta Svietlogorsk (Federacja Rosyjska). W spotkaniu uczestniczyło 17 osób: po 4 osoby z Gminy Bakałarzewo, Gminy Filipów, Administracji Jednostki Miejskiej Miasta Svietlogorsk (Federacja Rosyjska) oraz 5 osób z Gminy Puńsk.

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

- przesunięcie zaplanowanych wydarzeń przez Gminę Puńsk i Administracę Jednostki Miejskiej Miasta Svietlogorsk w II kwartale 2021 r. na późniejszy termin;

- termin wnioskowania o znaczące zmiany w projekcie i t.t.

- przygotowywanie raportu średniookresowego przez Partnerów projektu.


Strona ta została stworzona i prowadzona przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
Za jego treść wyłączną odpowiedzialność ponosi Beneficjent Wiodący Gmina Puńsk i w żadnych okolicznościach nie można uznać, że odzwierciedla on stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.CIT

BIP