zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2020

Gmina Puńsk realizuje projekt pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów.
W ramach ww. projektu zostało zakupionych 18 laptopów: 16 laptopów zostało przekazanych dla Szkoły Podstawowy z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, 2 laptopy dla Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Widugierach.
Wartość projektu: 45 000,00 PLN
Współfinansowanie ze środków UE: 45 000,00 PLN


Gmina Puńsk podpisała podpisała umowę o dofinansowanie nr 8442145774 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – dotyczącą realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach umowy uzyskano dofinansowanie w wysokości 55.000,00 zł, stanowiące 100% kosztów projektu. Środki zostały przekazane na zakup dwudziestu dwóch laptopów wraz z wyposażeniem dla uczniów dwóch szkół w Gminie Puńsk. 19 laptopów przekazano Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, 3 laptopy - Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Widugierach, dając możliwość uczniom wykluczonym cyfrowo uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach zdalnej edukacji. Sprzęt został już kupiony i przekazany dla szkół.

Wartość projektu: 55 000,00 PLN
Współfinansowanie ze środków UE: 55 000,00 PLNCIT

BIP