zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Fundusz Dróg Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

'Przebudowa ulicy Klonowej i ulicy Partyzantów Litewskich w miejscowości Puńsk” współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Projekt obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze;
- roboty ziemne związane z kształtowaniem korpusu ulic oraz związane z wykonaniem odwodnienia;
- wykonanie podbudowy kruszywowej, - ustawienie krawężników betonowych;
- ustawienie obrzeży betonowych;
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr.6 cm;
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- wykonanie kanalizacji deszczowej;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
- dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w technologii solarnej LED.

Termin realizacji: do 30.06.2020 r.
Całkowity koszt inwestycji: 552 023,08 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 253 064, 75 PLN


Projekt pn. „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej, Witolda i Władysława Jagiełły w miejscowości Puńsk” współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Projekt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze;
- wykonanie podbudowy w miejscu przebiegu ulic oraz na zjazdach;
- odnowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej;
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6cm;
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm;
- wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z betonu asfaltowego;
- wykonanie progu zwalniającego z betonu asfaltowego;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

17.07.2020 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą robót firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach na realizację ww. Zadania jednorocznego.

Termin realizacji: do 31.10.2020 r.
Całkowity koszt inwestycji:  436 418,86 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków FDS:  210 427,17 PLN
CIT

BIP