zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekt nr LT-PL-3R-254

Gmina Puńsk realizując projekt nr LT-PL-3R-254 „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast“ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Lietuva-Polska 2014-2020 przeprowadziła kolejne działania m. in. 2 wspólne szkolenia. Pierwsze szkolenie dotyczyło „Technologii innowacyjnych w muzeach jako źródło przewagi konkurencyjnej” i odbyło się dnia 21 października 2019 r. Uczestniczyło w nim 14 osób: 4 z Pagegiai, 6 z Puńska, 4 z Kedainiai. Drugie szkolenie dotyczyło „Zachowania rękodzieła lokalnego” i trwało 4 dni, od 23 do 26 października 2019 r. Uczestniczyło w nim również 14 osób. Szkolenie to miało na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego rękodzieła przed zapomnieniem oraz przekazanie tradycji związanych z rękodziełem dla dalszych pokoleń. Ponadto szkolenie miało pomóc w promocji i rozpowszechnieniu rękodzieła lokalnego, a także wymianie doświadczeń między uczestnikami szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy, instruowani przez szkoleniowca, uczyli się wykonywania lokalnych produktów rękodzielniczych związanych z kulturą litewską mniejszości narodowej w Puńsku, były to m. in. tkanie krajek litewskich, tkanie na krosnach, wyplatanie ze słomy (tzw. pająki).

Gmina Puńsk uczestniczyła również w warsztatach w Kedainiai, które odbyły się w dniach 19-20 listopada 2019 r. Tam uczestnicy zapoznali się z działalnością Muzeum rejonu Kedainiai, jego teraźniejszą sytuacją i problemami z jakimi się boryka oraz możliwościami rozwiązań. Ponadto uczestnicy mieli również okazję zwiedzić obiekty dziedzictwa kulturowego rejonu Kedainiai, m. in. Apytalaukis, Šeteniai, Šventybrastis, Paberže, Kalnaberže, Sirutiškis.

Na kolejne okresy realizacji projektu planuje się m. in. wyjazd do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz do Muzeum II wojny światowej w Gdańsku.
Rozpoczęcie renowacji starej plebanii w Puńsku planowane jest na marzec/kwiecień 2020 r.


Gmina Puńsk realizując projekt LT-PL-3R-254 „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast“ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Lietuva-Polska 2014-2020 przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na renowację zabytkowej Starej Plebanii w Puńsku.
W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BUDIMAR Radosław Zięcina, Krasnoborki 37, 16-310 Sztabin. Umowa zostanie podpisana na kwotę 796.000,00 zł brutto.
Planowana inwestycja zakłada m. in.:
- wymianę dachu,
- remont stropu,
- remont elewacji,
- zabezpieczenie ochronne elementów drewnianych,
- wyminę podłóg i podsufitki z desek,
- przygotowanie i malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi
- stolarka: okienna, drzwiowa, schody drewniane na poddasze
- przemurowanie pieców i trzonów kuchennych
- roboty zewnętrzne: remont schodów, chodniki i place
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
- wymiana instalacji wod-kan
- dostawa i montaż schodołazu dla niepełnosprawnych
- uporządkowanie terenu inwestycji
Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 30.06.2020 r.

Na kolejne okresy realizacji projektu planuje się m. in. wydruk ulotek o muzeum i magnesów, wyjazd do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz do Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, utworzenie videoklipu 3D przedstawiającego wspólną historię litewsko-polską.


W ramach projektu LT-PL-3R-254 „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast“ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Lietuva-Polska 2014-2020 zostały rozpoczęte prace budowlane dotyczące renowacji zabytkowej Starej Plebanii w Puńsku. W związku z tym wszelkie działania Muzeum znajdującego się w budynku zostały ograniczone.

19 kwietnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce została otwarta wystawa pt. „Wielkanocna sztuka obrzędowa” gdzie zostały zebrane i wystawione m.in. pisanki wykonane przez miejscową ludność oraz wielkanocne palmy, tradycyjne wycinanki z papieru. Pisanki zostały wykonane różnymi sposobami, są to i kraszanki i drapanki. Niestety otwarcie wystawy, ze względu na panujące warunki związane z pandemią, odbyło się bez udziału odwiedzających. Wystawę można jednak obejrzeć na stronie internetowej:

https://punskas.pl/etnokultura/virtualus-atvelykio-parodos-2020-atidarymas/

W krótkim filmie Pani etnograf - Anastazja Sidor, opowiada o wystawie i eksponatach. Po zakończeniu kwarantanny zapraszamy również do obejrzenia wystawy na żywo.

W związku z panującą pandemią, wiele działań w ramach projektu zostało zawieszonych. Prawdopodobnie realizacja projektu zostanie z tego względu przedłużona.


W ramach projektu LT-PL-3R-254 „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast“ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Lietuva-Polska 2014-2020 zostały rozpoczęte prace budowlane dotyczące renowacji zabytkowej Starej Plebanii w Puńsku. Budynek został już wstępnie rozebrany ze starych desek ze ścian zewnętrznych oraz desek podłogowych w środku pomieszczeń. Częściowo zostały już rozebrane ściany na wysokości strychu.

W tym samym czasie trwają również na bieżąco narady Wykonawcy z Zamawiającym odnośnie sposobów i technologii wykonania poszczególnych prac. Wykonawca planuje oczyszczanie ścian nośnych z wierzchniej warstwy zniszczonego drewna, wymianę elementów najbardziej zniszczonych podwalin i murłat na nowe, wymianę zniszczonych elementów kleszczy więźby dachowej w postaci belek na nowe, wzmocnienie i wyrównanie krokwi, gruntowną renowację komina, wykonanie instalacji wentylacyjnej, impregnację elementów podłogi, oczyszczenie i malowanie ścian, odnowienie stolarki okiennej. Prace powinny zakończyć się do dnia 30 czerwca br. 

W ramach projektu LT-PL-3R-254 „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Lietuva-Polska 2014-2020, ze względu na pandemię oraz konieczność dokonania uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, prace budowlane dotyczące renowacji zabytkowej Starej Plebanii w Puńsku zostały przedłużone do dnia 25 września 2020 r. Budynek został rozebrany ze starych desek ze ścian zewnętrznych oraz desek podłogowych w środku pomieszczeń oraz rozebrano ściany na wysokości strychu. Wykonawca wykonał oczyszczanie ścian nośnych z wierzchniej warstwy zniszczonego drewna, wymienił elementy najbardziej zniszczonych podwalin i murłat na nowe, wymienił zniszczone elementy kleszczy więźby dachowej w postaci belek na nowe, wzmocnił i wyrównał krokwie, wykonał gruntowną renowację komina, wykonał instalację wentylacyjną, impregnację elementów podłogi, oczyszczenie i malowanie ścian, odnowienie stolarki okiennej.
W ramach projektu zakupiono już również wyposażenie do Muzeum :
- 3 komplety systemu ekspozycyjnego typu ShopWall
- 3 komplety systemu ekspozycyjnego perforowanego zawierające
- system oświetlenia podsufitowego
- manekiny całopostaciowe z głową wykonane z jednolitego materiału, kolor cielisty, 2 szt.
- głowa unisex plastik – 10 szt.
- wieszaki drewniane – 10 szt.
- 2 gabloty przeszklone z podświetleniem

Gmina Puńsk w ramach projektu, rozpoczęła organizację dwóch wizyt studyjnych w Muzeum POLIN W Warszawie oraz w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, w której będą uczestniczyć również Partnerzy z Litwy: Administracji Gminy Pagėgiai oraz Muzeum Regionalne w Kėdainiai. Wstępnie wyjazd planowany jest na początku października.
Ponadto Gmina Puńsk zakupiła już gadżety promujące projekt: ulotki, magnesy oraz torby.


W ramach projektu LT-PL-3R-254 został stworzony krótki film - video clip o gminie Puńsk, jej historii i ważniejszych obiektach na terenie gminy. Partnerem odpowiedzialnym za stworzenie klipu było Muzeum Regionalne w Kedainiai (Litwa). Link do filmu poniżej (w języku polskim i litewskim):

www.youtube.com/watch   PL

www.youtube.com/watch   LT


W ramach projektu LT-PL-3R-254 „Historia litewsko-polska z perspektywy trzech miast“ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Lietuva-Polska 2014-2020, w nowo wyremontowanym budynku Starej Plebanii zostało ponownie otwarte Muzeum.

W Muzeum utworzono Wielkanocną wystawę stałą oraz wystawy czasowe. Wystawa Wielkanocna przedstawia pięknie wykonane, liczne pisanki, ręcznie robione palmy wielkanocne, wycinanki z papieru oraz słomiane pająki. Niestety ze względu na panujące warunki związane z pandemią, otwarcie wystawy odbyło się bez udziału odwiedzających.


Ponadto w wyremontowanym Muzeum została utworzona również nowa wystawa czasowa. Można tam podziwiać eksponaty takie jak: chusty, fartuchy, narzuty, tradycyjny litewski ubiór damski i męski z przełomu XIX i XX w. Eksponaty te zostały wykonane na podstawie materiałów ikonograficznych z innych muzeów (w Suwałkach, Wilna i Kownie).


Ciekawostką są okulary 3D, które zawierają film 3D o historii Puńska i obiektach turystycznych. Okulary będą dostępne w Muzeum Starej Plebanii w okresie turystycznym (tj. od maja do końca września).
Poniżej zdjęcia wystaw:CIT

BIP