zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekt nr LT-PL-3R-253

Gmina Puńsk realizując projekt nr LT-PL-3R-253 pt. „Wzmacnianie współpracy w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa-Polska 2014-2020 przeprowadziła kolejnych kilka działań oraz uczestniczyła w działaniach organizowanych przez Partnerów projektu.
W ramach projektu, w dniach 18 lipca oraz 23 sierpnia 2019 r. w Pagėgiai odbyły się szkolenia medyczne organizowane przez Beneficjenta 3 – Samorząd Administracji Pagėgiai. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy z instytucji medycznych od wszystkich partnerów. Tematami szkoleń było: opieka nad osobami starszymi z demencją, pomoc psychologiczna dla pacjenta: jak nie stracić nadziei, profilaktyka i leczenie owrzodzeń, bezpieczny transport i podnoszenie pacjenta (ochrona kręgosłupa), specyfika komunikacji między pracownikami i zasady pracy zespołowej, konflikty z pacjentami i ich najbliższymi – zarządzanie konfliktem.

Gmina Puńsk zakupiła gadżety przewidziane w ramach projektu: 250 szt. zestawów pierwszej pomocy, 250 szt. mini pudełek na leki, 250 szt. bawełnianych toreb. Gadżety będą rozdawane m. in. podczas wydarzenia „Białej Niedzieli” w Puńsku.

W dniach 19-20 września br. odbyła się wizyta studyjna w Birštonas. W wydarzeniu uczestniczyło 20 osób – po 5 osób od każdego z Partnerów projektu, tj. Gminy Puńsk, SPZOZ w Sejnach, Administracji Samorządu Pagėgiai (Litwa) i Administracji Samorządu Birštonas (Litwa). Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy oraz strukturą Centrum Podstawowej Opieki Medycznej w Birštonas oraz obejrzeć jego wszystkie pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Wizyta studyjna w Birštonas odbyła się jako druga z czterech wizyt, które będą przeprowadzone również u pozostałych dwóch Partnerów. Wizyty te mają na celu umożliwienie wymianę doświadczeń między Partnerami w dziedzinie służby zdrowia, zidentyfikować wspólne cele, mocne i słabe strony. Podsumowanie wizyty studyjnej w Birštoans odbyło się podczas wspólnych warsztatów w dniach 12-13 listopada br. i uczestniczyło w nich 24 osoby (po 6 osób od każdego Partnera).

W okresie realizacji projektu SPZOZ w Sejnach zakupił już dwa nowe ambulanse wraz z wyposażeniem, których oficjalny odbiór odbył się 9 września br. z udziałem wszystkich Partnerów projektu.

W dniach 28, 29 października oraz 21 listopada odbyły się szkolenia medyczne w Sejnach organizowane przez Beneficjenta 2 – SPZOZ w Sejnach. W szkoleniach uczestniczyły pracownicy instytucji medycznych od strony wszystkich partnerów projektu. Tematami szkoleń były: medyczne czynności ratunkowe u dzieci, zasady udzielania pierwszej pomocy przez personel medyczny, medyczne czynności ratunkowe u osób dorosłych.

Ponadto Gmina Puńsk nabyła już sprzęt medyczny do gabinetu ginekologicznego, okulistycznego i stomatologicznego dla SPGOZ w Puńsku. Po raz pierwszy z usług gabinetu pacjenci będą mogli skorzystać podczas Dnia Otwartego „Białej Niedzieli”, która planowana jest na 15 grudnia 2019 r. Podczas wydarzenia zostanie wykonanych 20 ginekologczych USG, 20 badań okulistycznych, 20 badań dentystycznych. W wydarzeniu będa mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, a w szczególności osoby starsze.CIT

BIP