zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2019


                                                                                             

Projekt pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant podstawowy – 1 obiekt” dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018
Cel projektu:
- budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych
- tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu
- odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania

Projekt obejmuje:
- budowa siłowni plenerowej (6 urządzeń) oraz uzupełniającej strefy relaksu (4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych lub inne plenerowe urządzenie do gry) z zagospodarowaniem zielenią niską przy Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku.

Całkowity koszt realizacji: 53.500,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 49.918,00 zł
Dofinansowanie FRKF w wysokości 49,9% kosztów kwalifikowalnych: 24.900,00 złCIT

BIP