zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Puńsk na lata 2021 – 2023


Zespoły interdyscyplinarne - Baza teleadresowa 2020


Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w Woj. Podlaskim


Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 2020


Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa - Woj. Podlaskie 2020


Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - Woj. Podlaskie 2020


Ośrodki Pomocy Społecznej - Woj. Podlaskie 2020


Ośrodki Interwencji Kryzysowej - Woj. Podlaskie 2020 - Baza teleadresowa


Baza teleadresowa NGO 2020


Baza Interwencja kryzysowa woj. podlaskie 2020 - baza teleadresowa


Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r.


Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.


Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.


Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim stan na dzień 26 kwietnia 2019 r.


Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2019 r. /województwo podlaskie/


Wykaz ośrodów pomocy społecznej województwa podlaskiego.


Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa

Punkt Konsultacyjny dla Osób w Kryzysie działa w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku w pierwszą i trzecią  środę miesiąca w godzinach 13.30-15.30. Konsultacji udziela Pani Halina Sawicka. tel. kont. 511 837 747 lub 87 5161 409.


 Podlaska Sieć Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
CIT

BIP