zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Klęski żywiołowe

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą


Urząd Gminy Puńsk, informuje iż w związku z wystąpieniem suszy można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gmin Puńsk pokój Nr 9. Do wniosku muszą być dołączone załączniki:
1. Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,
2. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
oraz: dodatkowa informacja i kserokopia wniosku o przyznanie płatności na rok 2018, złożonego w ARiMR.


Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.


Załącznik Nr 1 (kolumna 2 i 3) należy wpisać uprawy i ich powierzchnię zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR. Kolumny 4-7 można pozostawić nie wypełnione, wówczas do obliczenia strat będą użyte dane statystyczne.
W załączniku nr 2 należy podać informację o średniej ilości zwierząt gospodarskich występujących w gospodarstwie (z ostatnich 3 lat) i średniej liczbie sprzedanych zwierząt z podziałem na:
• Byki do opasu, wolce 2 – letnie i starsze,
• Byczki od 1 do 2 lat
• Jałówki do opasu 2 – letnie i starsze
• Jałówki od 1 do 2 lat
• Cielęta do opasu poniżej 6 mies.
• Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku
• Krowy
• Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
• Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg
• Maciory
oraz średnią liczbę sprzedanego mleka w litrach.


Informację można uzyskać w pokoju nr 9 lub telefonicznie pod nr 875161020.


Druki do pobrania:
1. Wniosek producenta rolnego
2. Oświadczenie o plonach cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych
3. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Dodatkowa informacja do wniosku
6. Informacja o pomocy:CIT

BIP