zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Gminna Spółka Wodna "SZESZUPE"

W Gminnej Spółce Wodnej Szeszupe został powołany Inspektor Ochrony Danych - Agnieszka Szołtysek. Z IOD można się skontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych pod adresem: iod.szeszupe@grupaformat.pl.CIT

BIP