zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty realizowane w 2015 r.

Projekt „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Puńsk- 40kW”, którego Wnioskodawcą jest Gmina Puńsk, jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.  Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.  Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Rozpoczęto realizację inwestycji "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Puńsk - 40 kW na potrzeby własne"

Przed realizacją:

W trakcie realizacji:

Dnia 31.07.2015 r. zakończono realizacje inwestycji pt.: "Budowa eletrowni fotowoltaicznej Puńsk - 40KW na potrzeby własne"

Dnia 18.09.2015 r. o godz. 13 (ul. Mickiewicza 1) odbyła się inauguracja powyższej inwestycji inwestycji.CIT

BIP