zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00


 


        

 

drukuj PDF 

Wolne miejsca na udział w projekcie - montaż paneli fotowoltaicznych

08.06.2021

»

Konsultacje społeczne w formie hapenningu - dni otwarte wraz z punktem konsultacyjnym

26.05.2021

 

Fundusz Gwarancji Rolnych

19.05.2021

FGR to pomoc skierowana do rolników i przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spożywczego. Oferuje wsparcie w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego.

NOTATKA INFORMACYJNA

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

26.04.2021

OZE

22.04.2021

Wójt Gminy Puńsk informuje, iż zgłosiła się wystarczająca ilość mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Puńsk”.
Mieszkańcy Gminy Puńsk, którzy nie znaleźli się na liście podstawowej, z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostaną ujęci na liście rezerwowej.
Lista zakwalifikowanych - REZERWOWA może stanowić podstawę do zakwalifikowania mieszkańca do projektu i podpisania umowy na powierzenie grantu, w przypadku gdy:
- po zakwalifikowaniu do projektu wszystkich spełniających kryteria uczestników z listy podstawowej, planowana wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie została wyczerpana,
- rezygnacji lub wykluczeniu uczestnika zakwalifikowanego do projektu z listy podstawowej.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszona pełna lista podstawowa i rezerwowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu.

KOWR

22.04.2021

KRUS ePUAP

16.04.2021

Konkurs

16.04.2021

OZE

13.04.2021

Velykos / Wielkanoc

01.04.2021

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP