zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty realizowane w latach 2012 - 2014

                       

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 
SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału
w biegu pn.: „Bieg na pograniczu”,
który odbędzie się
dnia 14 sierpnia 2013 r.
o godz. 12:00 w ramach projektu
nr LT-PL/131 „Zawody na pograniczu“


1. Projekt nr LT-PL/131 pn.: "Zawody na pograniczu" jest kontynuacją ponad 10-letniej współpracy Gminy Puńsk (Partner Wiodący) i Samorządu Rejonu Olity (Partner 2).

Celem projektu jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej używanej przez MŚP z pogranicza, osoby zajmujące się agroturystyką. Pomimo wielu wysiłków ze strony władz lokalnych, uczestniczących w projekcie, jakość sieci transportowej na tym obszarze jest wciąż niedostosowana. Jednym z głównych zagrożeń jest niski standard dróg lokalnych. Większość dróg lokalnych na terenie projektu są wykonane z nawierzchni żwirowej. Zakłóca to codzienne kontakty między społecznościami lokalnymi. Tworzy ona także, że terytorium projektu jest nisko atrakcje dla turystów i inwestorów.

W trakcie projektu zaplanowano rekonstrukcję następujących 3 dróg: Gminy Puńsk – ul. Dariusa i Girenasa, ul. Sudawską; Rejon Olita - AL2231 Rimėnai - Dvarčėnai drogi. Prace zostaną przeprowadzone według przygotowanej dokumentacji technicznej na 1,848 km.

Po zakończeniu prac remontowych zorganizowane zostaną wspólne zawody przygraniczne, w których weźmie udział 120 uczestników. Dla uczestników zawodów zostaną rozdane t-shirty i kalendarze.

Grupami docelowymi projektu są mieszkańcy przygranicznych gmin, turyści, potencjalni inwestorzy, władze lokalne. Główne korzyści wynikające z projektu związane są z poprawą infrastruktury drogowej oraz umocnienie współpracy społeczności w czasie wspólnych wydarzeń.

Czas trwania projektu wynosi 18 miesięcy. 

Budżet projektu wynosi 492 489,39 euro.

Okres realizacji projektu 01.12.2012-31.05.2014.

2. Projekt nr LT-PL/170 pn.: "Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół" jest kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy Gminą Puńsk (PW), Administracją Samorządu Rejonu Alytus (P2) i Powiatem Sejny (P3). Projekt ten ma na celu poprawę drobnej ekonomicznej infrastruktury  komunikacyjnej, która prowadzi do przygranicznych siedzib agroturystycznych, przedsiębiorstw, do domów mieszkańców.

Główną ideą jest rozwój  transgranicznych lokalnych dróg, a tym samym poprawy warunków ruchu i tworzenia z odległych rejonów bardziej atrakcyjnych miejsc dla turystów oraz potencjalnych inwestorów.

W czasie projektu zaplanowano rekonstrukcję 4,92 km dróg: w Gminie Puńsk ul. Morkusa, w Samorządzie Rejonu Alytus drogę AL0016 Vaidaugai-Vaisodžiai i Powiat Sejny drogę Jenorajście -  Burbiszki.

Grupa docelową jest ludność lokalna, przedsiębiorstwa, turyści oraz trzy samorządy. Projekt stworzy lepsze warunki życia dla miejscowej ludności oraz stworzy regionom możliwość bycia atrakcyjnym miejscem dla turystów i potencjalnych inwestorów. Reprezentanci grupy docelowej projektu będą mogli wypróbować drogi we wspólnych innowacyjnych z ekologicznym transportem działaniach: uczestniczyć w kuligu, wiosną w przejeździe bryczkami, latem przejechać się segwejami oraz jesienią uczestniczyć w campingu. Planuje się, że w działaniach udział weźmie około 120 uczestników.

14 miesięcy.

Całkowita wartość projektu 901.270,08 euro.CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables