zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

                                                                   OGŁOSZENIE

Zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk

W związku z realizowanym projektem pn. ,,Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”, Gmina Puńsk informuje o możliwości zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk- zestaw kolektorów słonecznych obejmuje 3 kolektory wraz zasobnikiem wody ciepłej o pojemności 400l. Planowane miejsce montażu kolektorów- dach budynku mieszkalnego, termin instalacji do końca lipca 2020 r. Łączny wkład mieszkańca 4.604,20 zł.
Zainteresowanych mieszkańców ww. inwestycją prosimy o kontakt pod numerem 875161082.

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Ulotka. Koronawirus

20.03.2020

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

 WÓJT GMINY PUŃSK
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Puńsk oznaczonej nr działki 496/2 o powierzchni 0,0156 ha i nr działki 496/3 o powierzchni 0,0530 ha, KW nr SU1N/00006967/7.

Przeznaczenie w m.p.z.p.: Zgodnie z uchwałą nr III/10/06 Rady Gminy Puńsk z dnia 29.12.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Woj. Podl. z 2007 r. nr 22 poz. 206) nieruchomość przeznaczona pod tereny MN19 – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

CENA WYWOŁAWCZA: 30.000,- zł + 23% VAT
WADIUM w wysokości 3.000,- zł

Przetarg odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk przy ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk.

Wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Puńsk - Bank Spółdzielczy Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Puńsk najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2020 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek „wadium nieruchomość Puńsk”.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.ugpunsk.pl, BIP. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20).
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczono na stronie internetowej i BIP urzędu, a także podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

18.03.2020

17.03.2020

Punsko valsčiaus savivaldybė informuoja, kad dėl SARS-CoV-2 koronaviruso plitimo nuo 2020 m. kovo 17 d. Punsko valsčiaus savivaldybė bus uždaryta.


Darbuotojai dirbs, tačiau bus prienami tik el. paštu, telefonu bei ePUAP platforma.
Raštinė (centralė) – 87 5161 048
el. paštas: ug_punsk@pro.onet.pl
______________________________________________

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 od dnia 17 marca 2020 r. Urząd Gminy Puńsk pozostaje zamknięty dla obsługi petentów do odwołania.

Pracownicy będą pracować w urzędzie i dostępni będą drogą mailową, telefoniczną oraz przez ePUAP.
Sekretariat (centrala) – 87 5161 048
email: ug_punsk@pro.onet.pl

16.03.2020

Obowiązkowa kwarantanna

16.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

Zawieszenie zajęć w przeszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

11.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

22.01.2020CIT

BIP