zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Regulamin konkursu

Pismo przewodnie

27.02.2019

ZAPROSZENIE
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sejnach
w dniu 15.03.2019 o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Puńsk
organizuje szkolenie w zakresie:
Systemy płatności bezpośrednich (wypełnianie wniosków dopłat na 2019 r.) w ramach WPR na lata 2015-2020.Wnioski o płatności w roku 2019–eWniosek Plus.

Szczegółowych informacji udziela
PZDR Sejnach ul. Piłsudskiego 2, tel. 875162209

25.02.2019

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Przypominam, że w Powiecie Sejneńskim w 2019r. działają punkty pomocy prawnej i zlokalizowane są następująco:

  • w Sejnach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 34, parter, pokój nr 1,
  • w Puńsku w budynku internatu przy Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca, ul. 11 Marca 18, parter, pokój nr 21,
  • w Krasnopolu w budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury, parter ul. 1 Maja 1.

Harmonogram pracy punktów w 2019r.

Jednocześnie informuję, że nieodpłatną pomoc prawną otrzymają wszyscy, którzy złożą pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zmiana obowiązująca od 2019r.

25.02.2019

Szanowni Mieszkańcy Puńska

Uprzejmie informuję,
iż dnia 04.03.2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku

odbędzie się spotkanie
w sprawie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu gazociągu.
W spotkaniu będzie uczestniczył Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Białymstoku Pan Grzegorz Mackiewicz.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Wójt Gminy Puńsk

25.02.2019

KARTA DUŻEJ RODZINY 2019

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mieli łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku, ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk lub złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).


Szczegółowe informacje dot. Karty Dużej Rodziny można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną:

GOPS w Puńsku, tel. 87 161 409, e- mail gops_punsk@poczta.onet.pl

18.02.2019

OGŁOSZENIE


W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem”

w dniach 18-22 lutego 2019 roku, w godzinach 9.00-14.00, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku,
pełniony będzie dyżur pracownika socjalnego, przedstawiciela Policji i lokalnego zespołu interdyscyplinarnego w Puńsku – w celu udzielenia poradnictwa oraz informacji osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub zagrożonych pokrzywdzeniem.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

18.02.2019

08.02.2019

Skrzynka pocztowa na każdej posesji

Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie.


Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem - jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy z nas - mieszkańców gminy otrzymuje przecież na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością-jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku. Wszystkim nam jednak zdarza nam się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różne informatory dotyczące Naszej Gminy.

DLACZEGO WARTO?
Po pierwsze - sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec takim sytuacjom. Po drugie - uchroni to przesyłki nie tylko przed działaniem warunków atmosferycznych ale także, co ważne, przed dostępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja docierała do nas niezniszczona.
Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. - wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru „Polecony do skrzynki". Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/  albo w formie papierowej (formularze dostępne w placówkach pocztowych i u listonosza). Usługa jest bezpłatna.

07.02.2019

30.01.2019

Budowa instalacji fotowoltaicznych i solarnych na 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Puńsk

Uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Gminy Puńsk (pokój Nr 7) można pobrać Deklarację przystąpienia do inwestycji budowy instalacji OZE dla mieszkańców w ramach działania 5.1. RPO Województwa Podlaskiego – Energetyka oparta na OZE.


Gmina Puńsk w Waszym imieniu planuje, po ogłoszeniu naboru projektów, złożyć wniosek o wsparcie budowy instalacji fotowoltaicznych i solarnych (możliwy termin to sierpień, wrzesień 2019 roku).

Wkład z Waszej strony do inwestycji to około 25 %.


Po pobraniu i wypełnieniu deklaracji wraz z ankietą proszę o dostarczenie ich do Urzędu Gminy Puńsk (pokój Nr 7) do dnia 15 marca 2019 roku.

Deklaracja  i ankieta - plik do pobrania

30.01.2019

Zaproszenie dla pracodawców powiatu sejneńskiego
zainteresowanych wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego naboru wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

dnia 18.01.2019r. o godz. 10.00 w sali numer 10

Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownika/ów i pracodawcy.

W ramach niniejszego spotkania:
- zostaną omówione priorytety MPRiPS na 2019r. oraz zasady aktualnego naboru wniosków;
- opracowany zostanie przykładowy wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownika/ów i pracodawcy;
- będzie można uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące naboru i dofinansowania kształcenia w ramach KFS.
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO TRWA OD 14.01.2019r. do 31.01.2019r.


Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udziela:
Pani Karolina Skupska, tel. 87 51 63 986., e-mail: k.skupska@pup.sejny.pl

Potwierdzenie udziału w spotkaniu proszę wysyłać e-mailem na adres:
k.skupska@pup.sejny.pl lub biuro@pup.sejny.pl
do dnia 17.01.2019r.

16.01.2019CIT

BIP