zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Jarmark rękodzieła ludowego - Tautodailės mugė

Jarmark rękodzieła ludowego – Dni Puńska–Zielna 2018

Jarmark rękodzieła ludowego – Dni Puńska–Zielna 2018
odbędzie się na rynku przy kościele i na ul. 1-go Maja w Puńsku
w dniu 15 sierpnia 2018 r. (w godzinach 09:00-16:00)

Zapraszmy rękodzielników, rzemieślników, twórców ludowych, przedstawicieli dziedzictwa kulinarnego do uczestnictwa w Jarmarku rękodzieła ludowego – Dni Puńska-Zielna 2018.
1. Schemat stoisk wydziela i zatwierdza Komitet organizacyjny Urzędu Gminy Puńsk.

- Miejsca wystawowe będą podzielone na sektory.
- Każdy uczestnik targów będzie miał wydzielone miejsce.
- Każdy uczestnik przyjeżdża ze swoim stoiskiem i potrzebnymi rekwizytami.
- Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wystawowych, pierwszęstwo mają rękodzielnicy, rzemieślnicy, twórcy ludowi, przedstawiciele dziedzictwa kulinarnego ze swoimi pracami i wyrobami.
- Organizator jarmarku nie zapewnia zakwaterowania.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w targach odbywa się formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza zgłoszenia ze zdjęciami asortymentu wystawnego na adres ug_punsk@pro.onet.pl do dnia 3 sierpnia 2018 roku.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w targach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Organizator wyśle zaproszenie wraz z wyznaczonym miejscem wystawowym do dnia 10 sierpnia.
Zaproszenie będzie potrzebne do okazania osobom pilnującym porządku. Prosimy o umieszczenie swojego nazwiska przy własnym stoisku.
5. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem uczestnictwa w jarmarku.

Organizatorzy:
Urząd Gminy w Puńsk, Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Puńsku.
tel. 87 51 61 048, 601 323 476
www.ugpunsk.pl www.etnopunskas.pl
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl


Tautodailės mugė – „Punsko dienos - Žolinės 2018“

vyks Punsko bažnyčios aikštėje ir Gegužės 1-osios gatvėje
rugpjūčio 15 d. (9.00 val.-16.00 val.)
Visus tautodailininkus, liaudies meistrus, kulinarinio paveldo atstovus, kuriančius rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis, išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį, kviečiame dalyvauti tautodailės mugėje „Punsko dienos - Žolinės 2018“.
Mugės išdėstymo schemą ir prekybines vietas tvirtina Renginių derinimo komisija.
Kiekvienas dalyvis atvyksta su savo palapine ir kitais reikalingais rekvizitais.
Atsižvelgiant į mugės specifiką, taip pat dalyvių ir svečių patogumui, mugės teritorija skirstoma į erdves.
★ Kiekvienoje erdvėje bus įkurdinti meistrai pagal jų pateiktą prekių asortimentą. Kadangi aikštė yra nedidelė ir vietų kiekis labai ribotas, todėl dalyviai bus atrenkami. Organizatoriai kvies tradiciškiausius ir gražiausius dirbinius kuriančius tautodailininkus. Iki rugpjūčio 10 dienos kiekvienas mugės dalyvis gaus kvietimą su jam paskirta prekiavimo vieta.
Atvykusieji į mugę savo kvietimą turi pateikti gatvės tvarkdariams, o įsikūrus savo vietoje, kvietimą prisitvirtinti prie stendo. Automobilius prašome palikti organizatorių nurodytoje vietoje.
Dalyvių registracija
Norintys dalyvauti mugėje bus registruojami iki rugpjūčio 3 d. (Prašom nevėluoti atsiūsti išpildytą anketą).
Mugės dalyvavimo formą su savo dirbinių nuotraukomis siųsti elektroniniu paštu: ug_punsk@pro.onet.pl. Kvietimai mugės dalyviams bus išsiųsti iki rugpjūčio 10 d.

Organizatorių rekvizitai:
Punsko savivaldybė, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija
Tel. 87 51 61 048, 601 323 476
www.ugpunsk.pl www.etnopunskas.pl
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

13.07.2018

O MŁODZIEŻOWYCH RADACH

Szanowni Państwo,

jako Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej chcielibyśmy przedstawić Państwu rezultat naszej kilkumiesięcznej pracy – publikację “O Młodzieżowych Radach”, która została przedstawiona 17 kwietnia 2018 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Część z Państwa miała okazję współtworzyć z nami powyższy dokument (poprzez odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z listopada 2017 roku), za co chcielibyśmy serdecznie podziękować. Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie zgromadzić potrzebnych danych, bez których projekt nie miałby szans powodzenia. Jednocześnie zachęcamy przedstawicieli tych gmin, których dane nie znalazły się w publikacji, do uzupełnienia dokumentu o informacje z Państwa miejscowości poprzez poinformowanie nas w odpowiedzi na tę wiadomość.
Nasza praca skupia się na młodzieżowych radach – organach doradczych przy jednostkach samorządu terytorialnego zrzeszających najaktywniejszą młodzież z regionów. W publikacji znajdą Państwo najważniejsze dane statystyczne tych organów, zarys sposobu funkcjonowania, jak i mapę przedstawiającą liczbę młodzieżowych rad
w całej Polsce (ostatnia strona publikacji). W ostatnich rozdziałach znajdują się również wskazówki, rekomendacje
i przykładowe statuty rad, które mogą okazać się pomocne, jeśli rozważają Państwo utworzenie młodzieżowej rady, do czego zachęcamy. Mamy nadzieję, że dokument okaże się dla Państwa czytelny i przede wszystkim przydatny.
Chcielibyśmy również przybliżyć Państwu sylwetkę naszego organu – Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zakładania młodzieżowych rad w Państwa gminach wedle możliwości. Publikacja, która, mamy nadzieję, pomoże w odpowiedzi na ewentualne pytania znajduje się w linku poniżej.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważonych błędów zachęcamy do kontaktu. Służymy również pomocą
w przypadku pytań.
Publikacja „O Młodzieżowych Radach”:
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/publikacja_rdim_omr-dip_ost.pdf

Z wyrazami szacunku,
Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej

11.07.2018

Konkurs "Żniwa mogą być bezpieczne"

Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” - 2018


Jak każdego roku w lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie. Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę zdrowia,
a nawet życia. Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza rolników prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.

Maszyny przygotowane do pracy, posiadające osłony części ruchomych obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby to podstawa bezpiecznych żniw.

Regulamin konkursu
„Żniwa mogą być bezpieczne”
1. Organizatorami konkursu są:
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.
2. Honorowy patronat nad konkursem objęli : Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.
3. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na terenie województwa podlaskiego prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe - płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.).
4. Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 20 sierpnia 2018 roku.
5. Zasady udziału w konkursie:
• Rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie i telefonicznie (pod adresem Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2,
tel. /0 85/-67-857-05 , 67-857-07 lub 660402349) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy i ziarna).
• W czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i KRUS proponować będą udział w konkursie.
Ocenie będzie podlegać:
- stan techniczny maszyn używanych do prac,
- wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,
- wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczki, trójkąty ostrzegawcze itp.),
- udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15 roku życia,
- przewóz osób z i na pole.
Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokołu, pracownicy OIP lub
OR KRUS poinformują rolnika o jej wynikach.
Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne w roku 2018. Nagrody zostaną wręczone w czasie Wojewódzkiego Święta Plonów dnia 26 sierpnia 2018 roku.
Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona
z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku i danych osobowych w mediach w celach związanych z promocją konkursu i zasad bezpiecznej pracy (nazwisko i imię oraz miejscowość zamieszkania).

Zapraszamy do konkursu i życzymy bezpiecznej pracy.

10.07.2018

INFORMACJA

Urząd Gminy Puńsk poszukuje osób do pomocy przy szacowaniu strat spowodowanych suszą w uprawach roślin. Praca w 3‑osobowym zespole. Zadaniem członka zespołu będą oględziny upraw na polu. Warunkiem koniecznym dla osoby chętnej do ww. pracy jest posiadanie min. 5-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym.

Chętnym proszę zgłaszać się do Urzędu Gminy pokój nr 9 do dnia 05.07.2018 r.

Praca przy lustracji odbywa się w ramach pracy na rzecz społeczeństwa. Transport do miejsca lustracji zapewni Urząd Gminy.

02.07.2018

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą składanie wniosków

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą


Urząd Gminy Puńsk, informuje iż w związku z wystąpieniem suszy można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gmin Puńsk pokój Nr 9. Do wniosku muszą być dołączone załączniki:
1. Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,
2. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
oraz: dodatkowa informacja i kserokopia wniosku o przyznanie płatności na rok 2018, złożonego w ARiMR.

Prosimy o złożenie wniosków do dnia 06 lipca 2018 r.


Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.


Załącznik Nr 1 (kolumna 2 i 3) należy wpisać uprawy i ich powierzchnię zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR. Kolumny 4-7 można pozostawić nie wypełnione, wówczas do obliczenia strat będą użyte dane statystyczne.
W załączniku nr 2 należy podać informację o średniej ilości zwierząt gospodarskich występujących w gospodarstwie (z ostatnich 3 lat) i średniej liczbie sprzedanych zwierząt z podziałem na:
• Byki do opasu, wolce 2 – letnie i starsze,
• Byczki od 1 do 2 lat
• Jałówki do opasu 2 – letnie i starsze
• Jałówki od 1 do 2 lat
• Cielęta do opasu poniżej 6 mies.
• Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku
• Krowy
• Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
• Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg
• Maciory
oraz średnią liczbę sprzedanego mleka w litrach.


Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Puńsk, w pokoju nr 9 lub telefonicznie pod nr 875161020.

Druki do pobrania:
1. Wniosek producenta rolnego
2. Oświadczenie o plonach cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych
3. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Dodatkowa informacja do wniosku
6. Informacja o pomocy.

20.06.2018

RZĄDOWY PROGRAM ”DOBRY START” 300 DLA UCZNIA

RZĄDOWY PROGRAM ”DOBRY START” 300 DLA UCZNIA

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje:
➢ rodzicom,
➢ opiekunom faktycznym,
➢ opiekunom prawnym,
➢ rodzinom zastępczym,
➢ osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
➢ dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
➢ dyrektorom regionalnym placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
➢ osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku:
➢ na dziecko uczące się w szkole (oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) aż do ukończenia przez nie 20 roku życia,
➢ na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzyma świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
➢ ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
➢ ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku szkolnym kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wnioski o świadczenie dobry start składają: matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną ( w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wniosek, który zostanie złożony w kolejnych miesiącach, zostanie rozpatrzony w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku,  tel. 87 5161 409.

INFOLINIA: 800 160 121

18.06.2018

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, Cel szczegółowy I.2, Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023, Przedsięwzięcie I.2.2 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP ze środków PROW, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Nabór nr III/EFRROW/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej –
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiiefrrow2018.html
Nabór nr IV/EFRROW/2018 – Rozwój działalności gospodarczej –
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-ivefrrow2018.html

a także

Nabór nr VI/EFS/2018 – Małe szkoły - http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-viefs2018-male-szkoly.html
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023, Przedsięwzięcie I.1.1 Inwestycja w przyszłość z EFS, Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20- 045/18, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
Nabór nr V/EFS/2018 – Przedszkola - http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-vefs2018-przedszkola.html
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023, Przedsięwzięcie I.1.1 Inwestycja w przyszłość z EFS, Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20- 044 /18
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.


Termin składania wniosków: 18.06.2018 od godz. 8.00 – 06.07.2018 do godz. 15.30.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

06.06.2018

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„STAŁE WŁĄCZENIE SPOŁECZNO- ZAWODOWE”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do realizowanego przez stowarzyszenie HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz) w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, Osi Priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, projektu „Stałe włączenie społeczno-zawodowe”

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Sejneńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
1. zamieszkujące na terenie powiatu sejneńskiego,
2. w wieku 15 lat lub więcej (preferowane osoby które ukończyły 18 lat)
3. posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne)

4. bierne zawodowo (osoby nie pracujące i zarazem nie będące osobą bezrobotną, uczniowie w trybie dziennym, studenci studiów wieczorowych/zawodowych niezarejestrowani w PUP) lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP
5. korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia nią.


W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb w tym wsparcie o charakterze społecznym oraz zawodowym:
1. poradnictwo psychologiczne i prawne,
2. poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i pośrednictwo pracy,
3. staże zawodowe,
Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Zaświadczenie z instytucji pomocy społecznej,
3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia kandydata potwierdzający przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami,

Dokumenty można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk w pokoju nr 19 od 7.30 do 15.30
Rekrutacja trwa do 21 maja 2018 r.

09.05.2018


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PUŃSK
z dnia 08 maja 2018 r.
WÓJT GMINY PUŃSK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPARCIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ETNOKULTURY W GMINIE PUŃSK W 2018 ROKU.


§1.1. Zleca się do realizacji zadanie publiczne w zakresie wspierania działań z zakresu etnokultury w Gminie Puńsk.
2. Zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) zakup nagłośnienia;
2) wymianę dobrych praktyk poprzez warsztaty;
3) utworzenie szlaku turystycznego;
4) wydanie materiałów promocyjnych (ulotki) o świętach kultury etnicznej;
5) organizację 5 świąt;
6) promocję działań.
§ 2. Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę 50.000 zł.
§ 3. Zasady przyznania dotacji:
1) Zlecenie realizacji zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz innych właściwych przepisów;
2) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż zastosowana w ofercie.
3) Wójt Gminy Puńsk może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy gdy:
a) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
4) Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy z Wójtem Gminy Puńsk.
§ 4. Zadanie publiczne winno być realizowane do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§ 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które spełniają następujące warunki:
1) w ramach swojej działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
2) zamierzają realizować zadania na rzecz kultury etnicznej mieszkańców Gminy Puńsk,
3) dysponują zasobem ludzkim posiadającym odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,
4) w okresie realizacji zadania organizacja zobowiąże się do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisów o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Puńsk.
§6.1. Oferty dotyczące wsparcia zadania należy składać w terminie do dnia 29 maja 2018 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23,16-515 Puńsk.
2. Oferty sporządzone na druku określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) należy składać w kopercie oznaczonej napisem: "Wsparcie działań z zakresu etnokultury w Gminie Puńsk".
§ 7.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2018 roku.
2. Konkurs ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład określi Wójt Gminy Puńsk.
3. Komisja Konkursowa odrzuca oferty:
a) złożone po terminie,
b) niekompletne,
c) złożone na innych drukach, niż określone w § 6 ust. 2,
d) cząstkowe,
e) wariantowe.
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Wójt Gminy na wniosek Komisji Konkursowej.
§ 8. Wybór oferty na realizację zadania publicznego nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) zakres rzeczowy zadania publicznego,
2) koszt realizacji zadania publicznego,
3) wiarygodność organizacji i dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym,
4) wykazanie efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów.
§ 9. Kwota dotacji przyznana organizacjom pozarządowym na realizację zadania w 2018 roku wynosiła 50.000 zł.
Wójt - Witold Liszkowski

08.05.2018

Spotkanie organizacyjno - szkoleniowe

W związku z trwającym naborem wniosków nr II/EFRR/2018 na działania z zakresu typu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.
Spotkanie odbędzie się 8 maja 2018 (wtorek) w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.
Na spotkaniu omawiane będą:
- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków,
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.
Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.

04.05.2018

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.


Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
2. Dziecko jest urodzone w latach 2003 – 2011 (7 - 15 lat).
3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS
w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych
za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.
Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
W 2018 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 24.06 - 14.07.2018 r.
- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu
w terminie 11.08 - 31.08.2018 r. oraz
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w terminie 28.06 - 18.07.2018 r.
W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 7497305 Białystok
(86) 2716110 Zambrów
(87) 6446714 Augustów
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 15.05.2018 r.


DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski

12.04.2018CIT

BIP