zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 roku.
Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).
W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.
Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

28.02.2017

Krajowa Administracja Skarbowa

1 marca 2017 r. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową.

Powyższa zmiana niesie ze sobą wiele nowości dla nas wszystkich - obywateli i urzędników z terenu całego kraju. Likwidowane są Izby Celne i Urzędy Celne, powstaną nowe Urzędy Celno-Skarbowe, pojawi się nowa procedura kontroli tj. kontrola celno-skarbowa. Nastąpi także zmiana organu m.in. w zakresie akcyzy, podatku od gier czy wydawania niektórych pozwoleń. Ponadto, powstanie Krajowa Informacja Skarbowa, która zarówno obywatelom, jak i urzędnikom wykonującym zadania związane z rozliczaniem podatków, będzie służyła pomocą w tym zakresie. To tylko najistotniejsze zmiany. Chcielibyśmy o nich poinformować jak największą liczbę osób. Więcej inforamcji na stronie internetowej www.kas.gov.pl

13.02.2017

Projekt "Własny biznes szansą na lepsze jutro"

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiecie augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i mieście Suwałki poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do:

STOWARZYSZENIA „NASZA SUWALSZCZYZNA”

Biuro Projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

w terminie od 17 lutego 2017r. do 3 marca 2017r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej

www.lgd.suwalszczyzna.com.pl; www.powiat.suwalski.pl; oraz w Biurze Projektu Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, tel.: 510 516 647, e-mail: wlasnybiznes.2017@gmail.com

Więcej...

10.02.2017

więcej »

Nabór uczestników do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie  z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu: „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

10.02.2017

więcej »

Szkolenie "ABC przedsiębiorczości"

Starostwo Powiatowe w Sejnach oraz Pani Celina Luty – delegatka organizacji pozarządowych z powiatu sejneńskiego w Podlaskiej Sieci Pozarządowej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu: „ABC przedsiębiorczości”. Uczestnicy nauczą się tworzenia biznesplanów.
Warsztaty będą odbywały się w soboty: 25 lutego, 4 i 11 marca 2017 w godz. 9.30-15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 34.
Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały: podręczniki, pendrive (8 gb)
z dokumentami potrzebnymi do przygotowania własnego biznesplanu oraz ekologiczne torby płócienne
z logo Fundacji Wspomagania Wsi i Narodowego Banku Polskiego. Najlepsze prace zostaną ocenione przez ekspertów FWW i NBP.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontaktowanie się z organizatorką: tel. 601664093, e-mail: celina.luty@gmail.com.

09.02.2017

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy ZP.271.1.3.2017

08.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy ZP.271.1.2.2017

08.02.2017

Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Roliczengo Ubezpieczenia Społecznego ogłasza  XV Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłosznie gospodarstwa rolnego do KOnkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie  do 31 marca 2017 roku. Szczegółowe  informacje o Konkursie i druk zgłoszenia uzyskasz w placówkach Kasy, prasie rolniczej oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Reulamin konkursu

Ulotka o konkursie

06.02.2017

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytań ofertowych na instalacje OZE - nr sprawy ZP.271.1.2.2017 i ZP.271.1.3.2017

Odpowiedzi

02.02.2017

Zapytanie ofertowe - znak sprawy ZP.271.1.2.2017

Zapytanie ofertowe - znak sprawy ZP.271.1.2.2017

26.01.2017

Indywidualne numery rachunków bankowych w opłatach za śmieci

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzone zostały indywidualne numery rachunków bankowych dla należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. W związku z tym, wszelkich wpłat z tytułu opłat za odpady  należy dokonywać jedynie na wskazane indywidualne rachunki bankowe na dowodach wpłat.

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Łatwis

pok. nr 15, nr tel.: 87 73 96 807, e-mail: j.latwis@op.pl

23.01.2017

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej "Szeszupe"

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Puńsku
zaprasza na sprawozdawcze
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej.

Obrady odbędą się 3 lutego (piątek) 2017 roku o godz. 9.00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk.

W wypadku braku frekwencji w I-szym terminie zebranie odbędzie się
w II terminie o godz. 930 tego samego dnia bez względu na ilość delegatów.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Odczytanie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.
5. Sprawozdanie z działalności GSW za rok 2016 i plan pracy na 2017 r.
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej GSW za rok 2016.
7. Ustalenie składek członkowskich.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia planu prac melioracyjnych na rok 2017.
10. Wolne wnioski.

23.01.2017CIT

BIP