zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Nabór uczestników do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie  z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu: „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

10.02.2017

więcej »

Szkolenie "ABC przedsiębiorczości"

Starostwo Powiatowe w Sejnach oraz Pani Celina Luty – delegatka organizacji pozarządowych z powiatu sejneńskiego w Podlaskiej Sieci Pozarządowej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu: „ABC przedsiębiorczości”. Uczestnicy nauczą się tworzenia biznesplanów.
Warsztaty będą odbywały się w soboty: 25 lutego, 4 i 11 marca 2017 w godz. 9.30-15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 34.
Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały: podręczniki, pendrive (8 gb)
z dokumentami potrzebnymi do przygotowania własnego biznesplanu oraz ekologiczne torby płócienne
z logo Fundacji Wspomagania Wsi i Narodowego Banku Polskiego. Najlepsze prace zostaną ocenione przez ekspertów FWW i NBP.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontaktowanie się z organizatorką: tel. 601664093, e-mail: celina.luty@gmail.com.

09.02.2017

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy ZP.271.1.3.2017

08.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy ZP.271.1.2.2017

08.02.2017

Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Roliczengo Ubezpieczenia Społecznego ogłasza  XV Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłosznie gospodarstwa rolnego do KOnkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie  do 31 marca 2017 roku. Szczegółowe  informacje o Konkursie i druk zgłoszenia uzyskasz w placówkach Kasy, prasie rolniczej oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Reulamin konkursu

Ulotka o konkursie

06.02.2017

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytań ofertowych na instalacje OZE - nr sprawy ZP.271.1.2.2017 i ZP.271.1.3.2017

Odpowiedzi

02.02.2017

Zapytanie ofertowe - znak sprawy ZP.271.1.2.2017

Zapytanie ofertowe - znak sprawy ZP.271.1.2.2017

26.01.2017

Indywidualne numery rachunków bankowych w opłatach za śmieci

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzone zostały indywidualne numery rachunków bankowych dla należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. W związku z tym, wszelkich wpłat z tytułu opłat za odpady  należy dokonywać jedynie na wskazane indywidualne rachunki bankowe na dowodach wpłat.

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Łatwis

pok. nr 15, nr tel.: 87 73 96 807, e-mail: j.latwis@op.pl

23.01.2017

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej "Szeszupe"

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Puńsku
zaprasza na sprawozdawcze
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej.

Obrady odbędą się 3 lutego (piątek) 2017 roku o godz. 9.00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk.

W wypadku braku frekwencji w I-szym terminie zebranie odbędzie się
w II terminie o godz. 930 tego samego dnia bez względu na ilość delegatów.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Odczytanie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.
5. Sprawozdanie z działalności GSW za rok 2016 i plan pracy na 2017 r.
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej GSW za rok 2016.
7. Ustalenie składek członkowskich.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia planu prac melioracyjnych na rok 2017.
10. Wolne wnioski.

23.01.2017

Zmiana wysokości stawki za odpadu komunalne

05.01.2017CIT

BIP