zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Urząd Gminy Puńsk oraz firma Caldoris Polska Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na spotkanie na temat "Elektrownie słoneczne i innowacyjny sposób finansowania", które odbędzie się  dnia 23 marca 2017 r. godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk.

16.03.2017

Przedłużenie terminu składania deklaracji na OZE

Wójt Gminy Puńsk niniejszym informuje, iż został przedłużony termin naboru Deklaracji przystąpienia do inwestycji dotyczących budowy instalacji OZE na terenie gminy Puńsk.
Deklaracje znajdują się do pobrania w Urzędzie Gminy Puńsk w pokoju nr 7. Wypełnione deklaracje prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 24 marca 2017 r. do Urzędu Gminy Puńsk, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 87 51 61 082.

DEKLARACJA
przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE na terenie gminy Puńsk w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

16.03.2017

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W SUWAŁKACH
zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach
MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

Dyżur odbędzie się w godz. 10.00 – 13.00

16.03.2017 w Puńsku Urząd Gminy,
16-515 Puńsk , ul. Mickiewicza 23


Konsultacje skierowane są do mieszkańców m. in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014- 2020.

Zapraszamy serdecznie!


Szczegółowe informacje na temat MPI można uzyskać w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
tel.: 0875630219; 0875630211, 0875630276
e-mail: lpi@ares.suwałki.pl
strona www.lpi.ares.suwalki.pl

03.03.2017

Bezpłatne szkolenie na temat: „Zasady korzystania z dotacji unijnych w kampanii 2017”

SZANOWNY ROLNIKU!
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat:
„Zasady korzystania z dotacji unijnych w kampanii 2017”


Program szkoleń:

Zasady przyznawania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego – przedstawiciel ARiMR
• Realizacja działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020 – doradca rolnośrodowiskowy PZDR Sejny
• Biosekuracja w gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą w związku z zagrożeniem wystąpieniem ASF i ptasiej grypy – Powiatowy Lekarz Weterynarii


TERMINY SZKOLEŃ:

09.03.2017r. godzina 10.00 Urząd Gminy w Gibach
10.03.2017r. godzina 10.00 Urząd Gminy w Sejnach
13.03.2017r. godzina 10.00 Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Krasnopolu
14.03.2017r. godzina 10.00 Urząd Gminy w Puńsku

Biuro Powiatowe ARiMR udziela również informacji pod nr tel. 87 5 17 3 5 62

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

01.03.2017

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 roku.
Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).
W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.
Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

28.02.2017

Krajowa Administracja Skarbowa

1 marca 2017 r. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową.

Powyższa zmiana niesie ze sobą wiele nowości dla nas wszystkich - obywateli i urzędników z terenu całego kraju. Likwidowane są Izby Celne i Urzędy Celne, powstaną nowe Urzędy Celno-Skarbowe, pojawi się nowa procedura kontroli tj. kontrola celno-skarbowa. Nastąpi także zmiana organu m.in. w zakresie akcyzy, podatku od gier czy wydawania niektórych pozwoleń. Ponadto, powstanie Krajowa Informacja Skarbowa, która zarówno obywatelom, jak i urzędnikom wykonującym zadania związane z rozliczaniem podatków, będzie służyła pomocą w tym zakresie. To tylko najistotniejsze zmiany. Chcielibyśmy o nich poinformować jak największą liczbę osób. Więcej inforamcji na stronie internetowej www.kas.gov.pl

13.02.2017

Projekt "Własny biznes szansą na lepsze jutro"

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiecie augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i mieście Suwałki poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do:

STOWARZYSZENIA „NASZA SUWALSZCZYZNA”

Biuro Projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

w terminie od 17 lutego 2017r. do 3 marca 2017r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej

www.lgd.suwalszczyzna.com.pl; www.powiat.suwalski.pl; oraz w Biurze Projektu Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, tel.: 510 516 647, e-mail: wlasnybiznes.2017@gmail.com

Więcej...

10.02.2017

więcej »

Nabór uczestników do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie  z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu: „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

10.02.2017

więcej »

Szkolenie "ABC przedsiębiorczości"

Starostwo Powiatowe w Sejnach oraz Pani Celina Luty – delegatka organizacji pozarządowych z powiatu sejneńskiego w Podlaskiej Sieci Pozarządowej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu: „ABC przedsiębiorczości”. Uczestnicy nauczą się tworzenia biznesplanów.
Warsztaty będą odbywały się w soboty: 25 lutego, 4 i 11 marca 2017 w godz. 9.30-15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 34.
Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały: podręczniki, pendrive (8 gb)
z dokumentami potrzebnymi do przygotowania własnego biznesplanu oraz ekologiczne torby płócienne
z logo Fundacji Wspomagania Wsi i Narodowego Banku Polskiego. Najlepsze prace zostaną ocenione przez ekspertów FWW i NBP.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontaktowanie się z organizatorką: tel. 601664093, e-mail: celina.luty@gmail.com.

09.02.2017

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy ZP.271.1.3.2017

08.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy ZP.271.1.2.2017

08.02.2017

Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Roliczengo Ubezpieczenia Społecznego ogłasza  XV Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłosznie gospodarstwa rolnego do KOnkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie  do 31 marca 2017 roku. Szczegółowe  informacje o Konkursie i druk zgłoszenia uzyskasz w placówkach Kasy, prasie rolniczej oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Reulamin konkursu

Ulotka o konkursie

06.02.2017

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytań ofertowych na instalacje OZE - nr sprawy ZP.271.1.2.2017 i ZP.271.1.3.2017

Odpowiedzi

02.02.2017CIT

BIP