zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Projekt nr LT-PL-1R-017

Projekt nr LT-PL-1R-017

pt. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Interreg V-A Litwa - Polska


30.06.2017

więcej »

Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki i nieangażowaniu ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Wykaz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Pismo Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczego.

29.06.2017

List Prezesa KRUS - bezpieczne lato

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki i nie angazowaniu ich do prac zawartych wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

29.06.2017

więcej »

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

28.06.2017

więcej »

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

Wnioski należy składać do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc.

Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego i unijnego, wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r., w dowolnym okresie między dniem 1 sierpnia 2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r.

Producent świń, który ubiega się o pomoc zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub o aktualizację danych zawartych w CRP (w przypadku wnioskodawców już zarejestrowanych).

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

lochy objęte kodem CN 0103 92 11 – lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie co najmniej 160 kg,
inne świnie objęte kodem CN 0103 92 19 – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy producentom świń znajdują się w „Warunkach udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce”.

http://www.arr.gov.pl/125-o-nas/aktualnoci/5790-informacja-dla-producentow-swin-z-obszarow-objetych-ograniczeniami-z-powodu-wykrycia-ognisk-afrykanskiego-pomoru-swin

22.06.2017

LPD dviratininkų žygis
„Per žydinti Dainavos ir Sūduvos kraštą“
Lietuvos atkūrimo 100-mečio Garbei

Valstybingumo šventė
Punske
2017m.birželio 18 d. 15 val.
Dviratininkų sutikimas Punsko bažnyčios aikštėje

Punsko pasiekimai ir sveikinimas - viršaitis Vytautas Liškauskas
Žygio idėja ir misija - LPD valdybos pirmininkas Juozas Dingelis
LPD pirmininko pavaduotojas Ramutis Oleka
Panevėžio LPD skyriaus pirmininkas Vidmantas Kartanas
Patriotines eiles skatys poetas, advokatas Jonas Ivoška

Lietuvai pagražinti draugija

14.06.2017

Projekt nr LT-PL-1R-049

Gmina Puńsk od marca br. realizuje projekt nr LT-PL-1R-049

pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.

Projekt będzie trwał 24 miesiące. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Gmina Puńsk a Partnerami są Administracja Samorządu Birštonas i Instytucja publiczna Centrum podstawowej opieki zdrowotnej w Birštonas.

Całkowity budżet projektu wynosi 955.524,00 Euro, z czego 85% jest dofinansowane z EFRR. Budżet Gminy Puńsk to 449.364,00 Euro z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 381.959,40 Euro.

14.06.2017

więcej »

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Konsultant ds. sprzedaży z językiem litewskim

Oferujemy:
- umowę o pracę,
- stabilną i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
- dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie,
- atrakcyjne wynagrodzenie + premię,
- system pracy jednozmianowy (pn-pt, 07:30 -15:30),
- przyjazną atmosferę,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- wdrożenie oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Oczekujemy:
- biegłej znajomości języka litewskiego – warunek konieczny,
- znajomości języka rosyjskiego i/lub angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
- wykształcenia min. średniego,
- dobrej znajomości obsługi komputera i MS Office
- predyspozycji interpersonalnych oraz zaangażowania.


Zadania:
- aktywna sprzedaż telefoniczna produktów firmy TimoCom,
- opieka nad nowym klientem od pierwszego kontaktu do chwili podpisania umowy,
- poszukiwanie nowych klientów oraz budowanie długotrwałych pozytywnych relacji z nimi,
- rejestrowanie informacji w systemach,
- prowadzenie negocjacji z klientami.

TimoCom Soft Und Hardware GmbH – Przedstawicielstwo w Polsce: D.A. Korbut
Nr tel. +48 67 352 59 08 / e-mail: rekrutacja@timocom.com / www.timocom.pl

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
TimoCom Soft- und Hardware GmbH jest największą platformą transportową w Europie. Działamy od 1997 roku, a stabilna pozycja firmy sprawia, że marka cieszy się uznaniem klientów w aż 44 krajach! Do rozwoju firmy niewątpliwie przyczynia się nieprzeciętny zespół pracowników. Obecnie zatrudniamy ich ponad 400, z czego blisko 50 osób pracuje w placówce w Pile w firmie D.A. Korbut - Generalne Przedstawicielstwo na Polskę, Kraje Bałtyckie i WNP, które istnieje na rynku od 1999 roku.

12.06.2017


Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne dotyczące konkursów w ramach działań 8.6 oraz 9.1 RPO WP 2014-2020
W związku z trwającymi jak i zbliżającymi się naborami wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, imieniu Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne.

W celu zapewnienia większej dostępności uczestnictwa w spotkaniach zostaną one przeprowadzane w czterech terminach i lokalizacjach:
13 czerwca 2017 godz. 9:00 – GOK w Krasnopolu.
19 czerwca 2017 godz.10:00 – Urząd Gminy Suwałki
Tematyką w/w spotkań będą nabory w ramach działania 8.6 RPO WP 2014-2020. Omawiane będą zarówno kryteria formalne jak i merytoryczne ważne dla prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków w ramach typów projektów:
- 9 - Rewitalizacja małej skali (konkurs trwający)
- 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (konkurs planowany)
- 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego (konkurs planowany)
- 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu (konkurs planowany)

19 czerwca 2017 godz. 13:00 – GOK w Nowince
20 czerwca 2017 godz. 9:00 – Urząd Gminy Sejny

Tematyką w/w spotkań będą nabory w ramach działania 9.1 RPO WP 2014-2020. Omawiane będą zarówno kryteria formalne jak i merytoryczne ważne dla prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków w ramach typów projektów:
- 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (konkurs trwający)
- 6 - Programy aktywności lokalnej (konkurs trwający)
- 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR (konkurs trwający)
- 4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (konkurs trwający)

12.06.2017

Szanowni Państwo,

od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

Mając to na uwadze pragnę przypomnieć, że Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach w/w zadań prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sejneńskim w następującej lokalizacji:

Liceum Ogólnokształcące im. 11 Marca
ul. 11 Marca 18
16-515 Puńsk
woj. podlaskie

Dni i godziny pracy punktu:
Poniedziałek, Środa, Piątek: godz. 09.00-13.00
Wtorek, Czwartek: godz. 12.00-16.00

Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a z ich wiedzy mogą skorzystać:

· osoby do 26 lat i powyżej 65 lat,

· osoby korzystające z pomocy społecznej,

· osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,

· kombatanci i weterani

· ofiary represji wojennych i okresu powojennego,

· kobiety w ciąży

· osoby dotknięte klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną.

Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Realizując cel bezpłatnej pomocy prawnej dla jak największej grupy docelowej prosimy o ewentualną pomoc w promocji działania przez wywieszenie plakatu informacyjnego promującego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz szerzenie informacji o powyższym, aby w pełni wykorzystać naszych prawników.

W załączeniu  plakat informujący.


Pozdrawiam,

Anna Monika Kowalska
FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn
tel. +48 530 664 237

31.05.2017

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez nas nowym naborem zachędzamy do składania wniosków

NABÓR nr II/EFRR/2017 - Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali , termin naboru : 05.06.2017-27.06.2017.

Pozdrawiamy

Biuro "Suwalsko-Sejneńska"

Lokalna Grupa Działania

25.05.2017

17.05.2017

28.04.2017

W imieniu Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" LGD zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjno - informacyjnych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 20. Spotkania odbędą się w dniach: 4 kwietnia (Sejny, ul. Piłsudskiego 34 - sala konferencyjna Starostwa Powiatowego) oraz 6 kwietnia (Suwałki, ul. Świerkowa 45, Urząd Gminy Suwałki). Początek spotkań o godz. 10:00. Planowany czas trwania: do 4 godzin.
Tematyka spotkania:
1. Omówienie proponowanych przez Radę LGD zmian w kryteriach wyboru operacji.
2. Przedstawienie założeń konkursów grantowych planowanych na rok 2017.
3. Omówienie zmian edytorskich w LSR - ujednolicenie zapisów Strategii.

Materiały informacyjne dotyczące tematyki spotkania zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD www.su-se.pl w dziale Aktualności do dnia 30.03.2017.

Prosimy o umieszczenie niniejszego zaproszenia na Państwa stronach internetowych.

Pozdrawiamy
Biuro
"Suwalsko - Sejneńska" LGD
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
tel. 791 357 688

21.04.2017CIT

BIP