zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

Krajowa Administracja Skarbowa

1 marca 2017 r. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową.

Powyższa zmiana niesie ze sobą wiele nowości dla nas wszystkich - obywateli i urzędników z terenu całego kraju. Likwidowane są Izby Celne i Urzędy Celne, powstaną nowe Urzędy Celno-Skarbowe, pojawi się nowa procedura kontroli tj. kontrola celno-skarbowa. Nastąpi także zmiana organu m.in. w zakresie akcyzy, podatku od gier czy wydawania niektórych pozwoleń. Ponadto, powstanie Krajowa Informacja Skarbowa, która zarówno obywatelom, jak i urzędnikom wykonującym zadania związane z rozliczaniem podatków, będzie służyła pomocą w tym zakresie. To tylko najistotniejsze zmiany. Chcielibyśmy o nich poinformować jak największą liczbę osób. Więcej inforamcji na stronie internetowej www.kas.gov.pl

13.02.2017

Projekt "Własny biznes szansą na lepsze jutro"

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiecie augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i mieście Suwałki poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do:

STOWARZYSZENIA „NASZA SUWALSZCZYZNA”

Biuro Projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

w terminie od 17 lutego 2017r. do 3 marca 2017r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej

www.lgd.suwalszczyzna.com.pl; www.powiat.suwalski.pl; oraz w Biurze Projektu Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, tel.: 510 516 647, e-mail: wlasnybiznes.2017@gmail.com

Więcej...

10.02.2017

więcej »

Nabór uczestników do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie  z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu: „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

10.02.2017

więcej »

Szkolenie "ABC przedsiębiorczości"

Starostwo Powiatowe w Sejnach oraz Pani Celina Luty – delegatka organizacji pozarządowych z powiatu sejneńskiego w Podlaskiej Sieci Pozarządowej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu: „ABC przedsiębiorczości”. Uczestnicy nauczą się tworzenia biznesplanów.
Warsztaty będą odbywały się w soboty: 25 lutego, 4 i 11 marca 2017 w godz. 9.30-15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 34.
Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały: podręczniki, pendrive (8 gb)
z dokumentami potrzebnymi do przygotowania własnego biznesplanu oraz ekologiczne torby płócienne
z logo Fundacji Wspomagania Wsi i Narodowego Banku Polskiego. Najlepsze prace zostaną ocenione przez ekspertów FWW i NBP.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontaktowanie się z organizatorką: tel. 601664093, e-mail: celina.luty@gmail.com.

09.02.2017

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy ZP.271.1.3.2017

08.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy ZP.271.1.2.2017

08.02.2017

Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Roliczengo Ubezpieczenia Społecznego ogłasza  XV Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłosznie gospodarstwa rolnego do KOnkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie  do 31 marca 2017 roku. Szczegółowe  informacje o Konkursie i druk zgłoszenia uzyskasz w placówkach Kasy, prasie rolniczej oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Reulamin konkursu

Ulotka o konkursie

06.02.2017

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytań ofertowych na instalacje OZE - nr sprawy ZP.271.1.2.2017 i ZP.271.1.3.2017

Odpowiedzi

02.02.2017

Zapytanie ofertowe - znak sprawy ZP.271.1.2.2017

Zapytanie ofertowe - znak sprawy ZP.271.1.2.2017

26.01.2017

Indywidualne numery rachunków bankowych w opłatach za śmieci

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzone zostały indywidualne numery rachunków bankowych dla należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. W związku z tym, wszelkich wpłat z tytułu opłat za odpady  należy dokonywać jedynie na wskazane indywidualne rachunki bankowe na dowodach wpłat.

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Łatwis

pok. nr 15, nr tel.: 87 73 96 807, e-mail: j.latwis@op.pl

23.01.2017

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej "Szeszupe"

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Puńsku
zaprasza na sprawozdawcze
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej.

Obrady odbędą się 3 lutego (piątek) 2017 roku o godz. 9.00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk.

W wypadku braku frekwencji w I-szym terminie zebranie odbędzie się
w II terminie o godz. 930 tego samego dnia bez względu na ilość delegatów.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Odczytanie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.
5. Sprawozdanie z działalności GSW za rok 2016 i plan pracy na 2017 r.
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej GSW za rok 2016.
7. Ustalenie składek członkowskich.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia planu prac melioracyjnych na rok 2017.
10. Wolne wnioski.

23.01.2017CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables