zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW WĘGLOWYCH

Wójt Gminy Puńsk informuje, iż do dnia 14 sierpnia 2017 r. trwa nabór chętnych do uzyskania dofinansowania (65% kosztów kwalifikowalnych) na wymianę indywidualnych kotłów CO lub palenisk węglowych na kotły gazowe, na biomasę (pellet) lub olej opałowy.

Uzyskanie dofinansowania polega na udziale w projekcie w ramach działania 5.4.1.RPO WP i wiąże się z wniesieniem wkładu własnego w wysokości 35% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

  • Projekt będzie realizowany przez gminę pod warunkiem otrzymania dotacji ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
  • Udział w projekcie skierowany jest do osób fizycznych.
  • Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa (dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie http://www.ugpunsk.pl/index.php w zakładce aktualności) i przekazanie jej do Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23 pok. Nr 9 do dnia 14 sierpnia 2017 r. w godz. pracy Urzędu (7:30 – 15:30).
  • Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 876161020
  • DEKLARACJA do wypełnienia

24.07.2017

[ inne aktualności ]CIT

BIP