zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 

Projekt nr LT-PL-1R-049

Ogólnym celem projektu nr LT-PL-1R-049 "Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego"  jest poprawa jakości życia poprzez skoordynowany rozwój systemów opieki zdrowotnej i społecznej na pograniczu litewsko-polskim. A ponadto: rozwój transgranicznej infrastruktury opieki zdrowotnej, budowanie potencjału transgranicznej opieki zdrowotnej i społecznej, utworzenie Transgranicznego Partnerstwo na rzecz Zdrowego Starzenia się, Kampania Promująca Zdrowe i Aktywne Starzenie się.

W ramach projektu po stronie Beneficjenta Wiodącego zostaną zrealizowane następujące działania:
- Renowacja i modernizacja Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku
- zakup materiałów medycznych testowych
- Wspólne Przygraniczne Szkolenie Medyczne Specjalistów (3 dni)
- Wspólne Przygraniczne Szkolenie Interesariuszy Sektora Socjalnego (3 dni)
- Wspólne Transgraniczne Warsztaty Partnerskie Zdrowego Starzenia się (3 dni)
- ulotki promujące zdrowe starzenie się
- „Biała Niedziela” – Transgraniczne Dni Zdrowia (1 dzień)
- promocja projektu (m.in. tablice informacyjne, artykuły prasowe)

W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca robót dotyczących renowacji i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia. Wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz – Świerzbin” z Przerośli. W dniu 16 maja 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dachu oraz remont elewacji wraz z dociepleniem budynku i wymiany stolarki zewnętrznej oraz modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku”. Zakończenie robót jest przewidziane na dzień 31 października 2017 r.

Na początku sierpnia zostanie zorganizowane pierwsze szkolenie dla interesariuszy sektora społecznego, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele z NGO, lokalnych samorządów, ośrodka zdrowia i pracownicy GOPS. Od strony Gminy Puńsk będzie uczestniczyć 8 osób oraz od strony Administracja Samorządu Birštonas również przyjedzie 8 osób. Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:
- Starzenie się społeczeństwa: problemy i wyzwania
- Polityka senioralna w wymiarze europejskim i krajowym
- Uwarunkowania rozwiązań medyczno-opiekuńczych dla osób starszych
- Aktywność zawodowa osób 50+
- Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych
- Relacje międzypokoleniowe

W ramach projektu zorganizowane zostaną również tzw. „Białe niedziele” – czyli tzw. Dni Zdrowia Transgranicznego - dwie po stronnie polskiej i dwie po stronie litewskiej. W Puńsku pierwsza „Biała niedziela” planowana jest na zakończenie robót w Ośrodku Zdrowia. Podczas tego wydarzenia będzie można wziąć udział w Edukacyjnym Seminarium Gerontologicznym na temat procesów starzenia się oraz wysłuchać wykładów na tematy dotyczące znaczenia zdrowego starzenia się. Podczas tego wydarzenia będą stoiska, gdzie będzie można zmierzyć ciśnienie, zmierzyć poziom cukru we krwi, sprawdzić wzrok, zaczerpnąć konsultacji. Specjaliści medyczni oraz pomocniczy personel medyczny będą przeprowadzać konsultacje i udzielać porad medycznych.

14.06.2017

[ inne aktualności ]CIT

BIP