zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

“Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen”

Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen” Projekt Nr 2007/133-041

     Projekt “Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu Niemen” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS CBC.Wartość całego projektu wynosi - 252.000 euro. Celem projektu jest rozwój turystyki i kultury poprzez dziedzictwo kulturalne i imprezy krajów wchodzących w skład Euroregionu Niemen. Partner Wiodący projektu - Urząd Gminy Puńsk, Partner Finansowy -  Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu, Partnerzy projektu: Muzeum Historii i Sztuki Okręgu Kaliningradzkiego, Agencja Rozwoju Regionalnego “Nadruva”, Urząd Miasta Czerniachowsk, Urząd Miasta Gusew, Urząd Miasta Krasnoznamensk, Urząd Miasta Oziorsk. 
     W ramach Projektu “Rozwój wspólnej sfery kulturalnej Euroregionu Niemen” zostało zorganizowane trzydniowe “Święto rzemiosła Euroregion Niemen” w Puńsku.
W okresie realizacji projektu od kwietnia 2007 r. do marca 2009 r. w ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • przygotowanie studium możliwości rozwoju turystyki kulturalnej w Euroregionie Niemen
  • przygotowanie projektów technicznych i wniosków na dofinansowanie przebudowy/
  • uporządkowanie najważniejszych obiektów kulturalnych
  • utworzenie dwóch centrów kultury
  • stworzenie pierwszego forum dla osób rozpowszechniających kulturę i sztukę Euroregionu Niemen,
  • zorganizowanie święta żywego rzemiosła Euroregionu Niemen
  • stworzenie bazy danych o informacji kulturalno-turystycznej,
  • przedstawienie szlaków i obiektów kulturalno-turystycznych Euroregionu Niemen na stronach internetowych i publikacjach


CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables