zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Współraca kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec."

Urząd Gminy Puńsk realizował projekt nr 2005/080 „Współpraca Kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec” wraz z partnerem litewskim Administracja Samorządu Rejonu Alytus. Ogólna wartość projektu wynosi 101916 euro.
Okres realizacji projektu 24.03.2006 – 24.01.2007
Głównym celem projektu „Współpraca Kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec” jest umacnianie kontaktów i współpracy między regionami przygranicznymi Litwy i Polski. Konkretne cele projektu dążące do celu ogólnego:
- Zachęcać do ścisłej współpracy między regionami przygranicznymi Litwy i Polski;
- Pielęgnować tożsamość kulturową Litwy i Polski;
- Polepszać wizerunek Litwy i Polski jako krajów turystycznych;
- Formować przyciągające środowisko informacyjne.
Realizację projektu przewiduje się w trzech etapach:
1. Przygotowawczy (pierwsze spotkanie partnerów, promocja projektu i przepływ informacji, prace organizacyjne, organizowanie zamówień publicznych);
2. Podstawowy (międzynarodowy młodzieżowy obóz współpracy, międzynarodowe konferencje, ludowe oraz organizacja międzynarodowego festiwalu folkloru „Dzūkų Godos”, wydanie albumu CD, organizacja zamówień publicznych);
3. Końcowy ( Trzecie końcowe spotkanie, spotkanie-konferencja, przedstawienie rezultatów).
Podstawowe produkty i rezultaty projektu:
- Zorganizowany międzynarodowy obóz współpracy młodzieży, w czasie którego młodzież rejonów przygranicznych Litwy i Polski zapozna się z różnymi kulturami krajów, nabędzie socjalne i kulturalne nawyki, utrzyma tradycje kraju, zwyczaje oraz będą zachęcani do tworzenia tożsamości międzynarodowej. W przyszłości tego typu obozy będą organizowane każdego roku w innym miejscu ( w Polsce albo w Litwie) i otrzyma tradycje ciągłości.
- Zakupiony projektor (multimedia), ekran, przenośny komputer, stroje ludowe;
- Zorganizowana międzynarodowa konferencja „Źródła kultury”, w czasie której specjaliści z Litwy i Polski przedstawią tradycje etnokultury, zwyczaje, dziedzictwo kulturowe swojego kraju;
- Zorganizowana poznawcza wycieczka po Dzukija;
- Zorganizowany Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Dzūkų Godos”
- Zorganizowana konferencja prasowa;
- Wprowadzony kontakt internetowy oraz zorganizowana strona internetowa w Centrum Kultury Samorządu Rejonu Alytus;
- Przygotowany i na konferencji końcowej przestawiony album CD „Dzūkų Godos” oraz wirtualna wystawa “Imprezy tradycyjne”;
- Zorganizowane trzy spotkania-konferencje partnerów.
Projekt jest bezpośrednio związany z Programem Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej oraz działaniem. 2.2. Projekt jest przeznaczony do ciągłego inicjowania i angażowania się w rozwój współpracy kulturalnej po obu stronach granicy Litwy i Polski poświęcając dużą uwagę na zachowanie kultury etnicznej. Wspólna praca i celowe dyskusje zachęcą do ścisłej współpracy między przygranicznymi regionami, wzmocni i będzie rozwijać współpracę kulturalną, zachęci się do inicjatywy i działalność młodzieży oraz twórczość, oraz dalszą ścisłą współpracę.CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables