zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Współraca kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec."

Urząd Gminy Puńsk realizował projekt nr 2005/080 „Współpraca Kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec” wraz z partnerem litewskim Administracja Samorządu Rejonu Alytus. Ogólna wartość projektu wynosi 101916 euro.
Okres realizacji projektu 24.03.2006 – 24.01.2007
Głównym celem projektu „Współpraca Kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec” jest umacnianie kontaktów i współpracy między regionami przygranicznymi Litwy i Polski. Konkretne cele projektu dążące do celu ogólnego:
- Zachęcać do ścisłej współpracy między regionami przygranicznymi Litwy i Polski;
- Pielęgnować tożsamość kulturową Litwy i Polski;
- Polepszać wizerunek Litwy i Polski jako krajów turystycznych;
- Formować przyciągające środowisko informacyjne.
Realizację projektu przewiduje się w trzech etapach:
1. Przygotowawczy (pierwsze spotkanie partnerów, promocja projektu i przepływ informacji, prace organizacyjne, organizowanie zamówień publicznych);
2. Podstawowy (międzynarodowy młodzieżowy obóz współpracy, międzynarodowe konferencje, ludowe oraz organizacja międzynarodowego festiwalu folkloru „Dzūkų Godos”, wydanie albumu CD, organizacja zamówień publicznych);
3. Końcowy ( Trzecie końcowe spotkanie, spotkanie-konferencja, przedstawienie rezultatów).
Podstawowe produkty i rezultaty projektu:
- Zorganizowany międzynarodowy obóz współpracy młodzieży, w czasie którego młodzież rejonów przygranicznych Litwy i Polski zapozna się z różnymi kulturami krajów, nabędzie socjalne i kulturalne nawyki, utrzyma tradycje kraju, zwyczaje oraz będą zachęcani do tworzenia tożsamości międzynarodowej. W przyszłości tego typu obozy będą organizowane każdego roku w innym miejscu ( w Polsce albo w Litwie) i otrzyma tradycje ciągłości.
- Zakupiony projektor (multimedia), ekran, przenośny komputer, stroje ludowe;
- Zorganizowana międzynarodowa konferencja „Źródła kultury”, w czasie której specjaliści z Litwy i Polski przedstawią tradycje etnokultury, zwyczaje, dziedzictwo kulturowe swojego kraju;
- Zorganizowana poznawcza wycieczka po Dzukija;
- Zorganizowany Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Dzūkų Godos”
- Zorganizowana konferencja prasowa;
- Wprowadzony kontakt internetowy oraz zorganizowana strona internetowa w Centrum Kultury Samorządu Rejonu Alytus;
- Przygotowany i na konferencji końcowej przestawiony album CD „Dzūkų Godos” oraz wirtualna wystawa “Imprezy tradycyjne”;
- Zorganizowane trzy spotkania-konferencje partnerów.
Projekt jest bezpośrednio związany z Programem Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej oraz działaniem. 2.2. Projekt jest przeznaczony do ciągłego inicjowania i angażowania się w rozwój współpracy kulturalnej po obu stronach granicy Litwy i Polski poświęcając dużą uwagę na zachowanie kultury etnicznej. Wspólna praca i celowe dyskusje zachęcą do ścisłej współpracy między przygranicznymi regionami, wzmocni i będzie rozwijać współpracę kulturalną, zachęci się do inicjatywy i działalność młodzieży oraz twórczość, oraz dalszą ścisłą współpracę.CIT

BIP