zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Sołectwa

WYKAZ SOŁECTW
Gminy Puńsk 

Nazwa wsi ( sołectwa ) Nazwisko i imię sołtysa Nr tel.

1. Boksze-Osada 11 - Andrulewicz Halina - 087 5161 614
2. Boksze Stare 6 -Waszkiewicz Zdzisław - 087 5161 715
3. Buda Zawidugierska - Niewulis Stanisław - 087 5171 029
4. Buraki 4 - Seweryn Piotr - 087 5161 465
5. Dziedziule 3 - Marcinkiewicz Alwid - 087 5171 244
6. Giłujsze 6 - Wilczewski Jan -  087 5161 694
7. Kalinowo 4  - Niewulis Waldemar - 087 5161 057
8. Kompocie 2 -  Grygutis Jan - 087 5161 421
9. Krejwiany 3 -  Kordowski Piotr - 087 5161 100
10. Nowiniki - Grzymałowski Piotr - 087 5161 513
11. Ogórki 4 - Bender Józef - 087 5621 451
12. Oszkinie 39 - Porada Leszek - 087 5161 116
13. Pełele 4 -  Giełażewski Jan  - 087 5161 481
14. Poluńce 10 -  Balunas Jan - 087 5171 098
15. Przystawańce 3-  Makowski Olgierd  - 087 5161 437
16. Puńsk, ul.Lipowa  4 -  Dziemian Piotr  - 087 5161 068
17. Puńsk 7 - Kluczyński Gintautas 795667051
18. Rejsztokiemie 17  - Radzewicz Jerzy - 087  5 161 540
19. Sankury 4 - Czarniecki Antoni - 087 5161 057
20. Sejwy 16  - Dziemian Teresa -  087 5171 642
21. Skarkiszki 6-  Rasiul Teresa  087 5621459
22. Smolany 30 - Chrapowicki Józef  - 087 5161 625
23. Szlinokiemie 45 -  Rekus Jerzy - 087 5161 149 
24 .Szołtany 30 - Robak Teresa - 087 5161 704
25 .Tauroszyszki 10 - Chmielewski Józef - 087 5171 123
26 .Trakiszki 7 - Sawicki Walenty - 087 5161 304
27 .Trompole 3 - Boćwiński Jerzy - 087 5161 480
28 .Widugiery 40 - Wojlanis Helena   - 695818918
29 .Wiłkopedzie 19-  Wojciechowski Waldemar - 087 5161 518
30 .Wojciuliszki 11 - Kupczyński Waldemar  - 087 5161 583
31 .Wojtokiemie 36 - Suszczewicz Jolanta  - 087 5161 685
32 .Wołyńce 23 - Bancewicz Józef- 087 5626008
33. Żwikiele -  Aleksa Jan - 087 5161 576CIT

BIP