zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Sołectwa

WYKAZ SOŁECTW
Gminy Puńsk 

Nazwa wsi ( sołectwa ) Nazwisko i imię sołtysa Nr tel.

1. Boksze-Osada 11 - Andrulewicz Halina - 087 5161 614
2. Boksze Stare 6 -Waszkiewicz Zdzisław - 087 5161 715
3. Buda Zawidugierska - Niewulis Stanisław - 087 5171 029
4. Buraki 4 - Seweryn Piotr - 087 5161 465
5. Dziedziule 3 - Marcinkiewicz Alwid - 087 5171 244
6. Giłujsze 6 - Wilczewski Jan -  087 5161 694
7. Kalinowo 4  - Niewulis Waldemar - 087 5161 057
8. Kompocie 2 -  Grygutis Jan - 087 5161 421
9. Krejwiany 3 -  Kordowski Piotr - 087 5161 100
10. Nowiniki - Grzymałowski Piotr - 087 5161 513
11. Ogórki 4 - Bender Józef - 087 5621 451
12. Oszkinie 39 - Porada Leszek - 087 5161 116
13. Pełele 4 -  Giełażewski Jan  - 087 5161 481
14. Poluńce 10 -  Balunas Jan - 087 5171 098
15. Przystawańce 3-  Makowski Olgierd  - 087 5161 437
16. Puńsk, ul.Lipowa  4 -  Dziemian Piotr  - 087 5161 068
17. Puńsk 7 - Kluczyński Gintautas 795667051
18. Rejsztokiemie 17  - Radzewicz Jerzy - 087  5 161 540
19. Sankury 4 - Czarniecki Antoni - 087 5161 057
20. Sejwy 16  - Dziemian Teresa -  087 5171 642
21. Skarkiszki 6-  Rasiul Teresa  087 5621459
22. Smolany 30 - Chrapowicki Józef  - 087 5161 625
23. Szlinokiemie 45 -  Rekus Jerzy - 087 5161 149 
24 .Szołtany 30 - Robak Teresa - 087 5161 704
25 .Tauroszyszki 10 - Chmielewski Józef - 087 5171 123
26 .Trakiszki 7 - Sawicki Walenty - 087 5161 304
27 .Trompole 3 - Boćwiński Jerzy - 087 5161 480
28 .Widugiery 40 - Wojlanis Helena   - 695818918
29 .Wiłkopedzie 19-  Wojciechowski Waldemar - 087 5161 518
30 .Wojciuliszki 11 - Kupczyński Waldemar  - 087 5161 583
31 .Wojtokiemie 36 - Suszczewicz Jolanta  - 087 5161 685
32 .Wołyńce 23 - Bancewicz Józef- 087 5626008
33. Żwikiele -  Aleksa Jan - 087 5161 576CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables