zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Pracownicy Urzędu Gminy Puńsk


Pracownicy Urzędu Gminy Puńsk

Witold Liszkowski
Wójt
tel. 087 5161040
fax 087 5161 048
e-mail: witold.liszkowski@ug.punsk.wrotapodlasia.pl  

Jan Wojczulis
Z-ca wójta /sekretarz
tel. 087 5161048, fax 087 5161 048
e-mail: jan.wojczulis@ug.punsk.wrotapodlasia.pl  

Referat Finansowy

Pracownicy:

Danuta Szymczyk 
Skarbnik Gminy 
tel. 087 5161051 , fax 087 5161 048

Wioleta Wasilewska
młodszy referent ds. księgowości budżetowej
tel. 087 5161051, fax 087 5161 048

Teresa Makowska
samodzielny referent ds. księgowości podatkowej
tel. 087 5161408, fax 087 5161 048
e-mail: teresa.makowska@ug.punsk.wrotapodlasia.pl

Jolanta Makowska – Sokołowska
 inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
tel. 087 5161408, fax 087 5161 048
e-mail: jolanta.makowska.sokolowska@ug.punsk.wrotapodlasia.pl

Biruta Zimnicka
inspektor ds. płac i rozliczeń
fax 087 5161 048, tel. 087 5161 051
e-mail: biruta.zimnicka@ug.punsk.wrotapodlasia.pl 

Biruta Balunas – Jankowska
inspektor ds. płac i rozliczeń pracowników oświaty 
tel. 087 5161079
e-mail: biruta.balunas-jankowska@ug.punsk.wrotapodlasia.pl 

Jolanta Słabaszewska
księgowy ds. księgowości ścieków i odpadów komunalnych
fax 087 5161 048, tel. 087 5161 051
e-mail: jolanta.dobrowolska@ug.punsk.wrotapodlasia.pl

Marianna Uździło
inspektor ds. księgowości GSW i instytucji kultury
fax 087 5161 048, tel. 087 5161 051
e-mail: marianna.uzdzilo@ug.punsk.wrotapodlasia.pl

Samodzielne stanowiska pracy

Alicja Baranowska
inspektor ds. organizacyjnych
tel/ fax. 087 5161048
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl   

Teresa Uździło
inspektor ds. kadrowych i obsługi szkół
tel. 087 5161799
e-mail: teresa.uzdzilo@ug.punsk.wrotapodlasia.pl

 

Alicja Moluszys
inspektor ds. obsługi organów gminy oraz rolnictwa i gospodarki
tel. 087 5161 020, fax.087 5161 048
e-mail: dobrowolska_ug@poczta.onet.pl

 

Sylwia Marcinkiewicz  
ireferent ds. drogownictwa, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska
tax. 087 5161 048
tel. 087 5161 020

 

Jolanta Łatwis
inspektor ds utrzymania czystości i porządku
informacji turystycznej i przedsiębiorczości
tel. +48 87 7396 807, fax. +48 87 5161 048
e-mail: j.latwis@op.pl 

Helena Pieczulis
 referent ds. programów unijnych
tel. +48 87 5161 082, fax. +48 87 5161 048
e-mail: ug_punsk@poczta.onet.eu  Urząd Stanu Cywilnego

Wioleta Krakowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 087 5161090, fax 087 5161 048
e-mail: -

 Ramunas Staśkiewicz
referent  ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
tel. 087 5161083  


 
Gospodarka Komunalna Gminy PuńskJózef Wasilewski
Kierownik Gospodarki Komunalnej Gminy Puńsk 

 

Wioletta Rupińska
Główny księgowy
tel. 087 5161797
e-mail:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku

Bronisław Żukowski
Kierownik
tel. 087 5161 409

 

Irena Lila
pracownik socjalny 
 tel. 087 5161409, fax. 087 5161 048
e-mail: gops_punsk@poczta.onet.pl  

Wioleta Lipnicka  
pomoc administracyjna, tel. 87 5161 409


Gminna Spółka Wodna "Szeszupe"


Anna Kluczyńska
po. kierownika
Tel. 087 5161082, fax. 087 5161 048CIT

BIP