zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Komisje Rady Gminy

 KOMISJE RADY GMINY PUŃSK - KADENCJA 2014-2018

Komisja Rewizyjna
1. Kluczyńska Aniela – przewodniczący
2. Aponik Iwona -  zastępca przewodniczącego
3. Krajewski Edwin
4. Bogdanowicz Piotr


 Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Rolnictwa
1. Radzewicz Dariusz – przewodniczący
2. Chmielewski Robert - zastępca przewodniczącego
3. Makowski Tomasz
4. Aleksa Adam
5. Giełażewski Jan


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

1.    Łukaszewicz Piotr - przewodniczący

2.    Peczulis Wioletta - zastępca przewodniczącego

3.    Sawicki Franciszek Dariusz

4.    Waźnialis Józef

5.    Seweryn Tomasz

drukuj 


CIT

BIP