zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekt nr LT-PL-4R-304

Projekt nr LT-PL-4R-304 pt. „Wspólna inicjatywa zatrudnieniowa młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy“

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa-Polska 2014-2020


Ogólny cel projektu: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i szans na zatrudnienie młodzieży w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych na pograniczu litewskim i polskim.


W ramach projektu planowane są następujące działania:
- zarządzanie projektem
- rozwój infrastruktury edukacyjnej związanej z sektorem kultury i przemysłów kreatywnych
- wspólne inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży
- transgraniczne centrum edukacji sektora kultury i przemysłów kreatywnych
- działania informacyjne i promocyjne
-zamknięcie projektu

Czas trwania projektu: 24 miesiące (od 01.09.2020 do 31.08.2022)


Beneficjent Wiodący – Gimnazjum im. Adolfas Ramanauskas Vanagas w Alytus
Beneficjent 2 – Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 380 077,47 EUR
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 323 065,84 EUR
Wkład własny 15% tj. 57 011,63 EUR

Budżet Gminy Puńsk: 169 085,68 EUR
Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 143 722, 82 EUR
Wkład własny 15% tj. 25 362,86CIT

BIP