zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Wirtualny spacer po Zabytkach Puńska

Na wirtualny spacer po Skansenie - Zagrodzie litewskiej z przełomu XIX i XX wieku można udać się klikając tutaj.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

"Wirtualny spacer po Zabytkach Puńska"

Operacja pn. „Renowacja zabytkowych obiektów skansenu w Puńsku” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarów wiejskich Typ operacji 7.6.1 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020CIT

BIP