zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Polska Rosja 2014-2020

Projekt nr PR/1/115/2018 „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów Svietlogorsk” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja
Ogólny cel projektu:
- usprawnienie infrastruktury drogowej
- poprawa dostępności do regionów transgranicznych
- rozwój zrównoważonych, odpornych na zmiany klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych
- poprawa bezpieczeństwa i jakości ruchu drogowego z korzyścią dla użytkowników dróg transgranicznych, zwłaszcza przekraczających granicę polsko-rosyjską.
Czas trwania projektu: 24 miesiące (01.07.2020-31.06.2022)
Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Puńsk, Partner 1 – Gmina Bakałarzewo, Partner 2 – Gmina Filipów, Partner 3 – Okręg Svetlogorska (Federacja Rosyjska).
W ramach projektu na terenie Gminy Puńsk planowane są następujące działania:
- przebudowa drogi gminnej Sankury-Buda Zawidugierska-Poluńce
- przebudowa drogi gminnej Poluńce-Granica Państwa
- 2-dniowe wydarzenie: pierwszy dzień konferencja poświęcona bezpieczeństwu pieszych na drodze, drugi dzień spacer po Puńsku oraz po przebudowanych drogach gminnych w ramach projektu
- promocja projektu (tablice informacyjne, roll-up, artykuł prasowy, ogłoszenie w radiu, broszury informacyjne).

Całkowity budżet projektu: 2 639 023,08 EUR
Dofinansowanie z EU, 90% tj. 2 375 120,77 EUR
Wkład własny 10% tj. 263 902,31 EUR

Budżet Gminy Puńsk: 666 700,96 EUR
Dofinansowanie z EU, 90% tj. 600 030,86 EUR
Wkład własny 10% tj. 66 670,1 EUR


10 lipca 2020 r. Gmina Puńsk ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych Poluńce-Granica Państwa nr 101692B i Sankury-Buda Zawidugierska-Poluńce nr 101694B". 28 sierpnia 2020 r. została podpisała umowa z Wykonawcą robót firmą UNIBEP S.A., ul. 3 Maja, 17-100 Bielsk Podlaski na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Termin umowny zakończenia robót - 30.11.listopada 2020 r., a wartość zadania wynosi 1.692.040,14 zł brutto.

Zdjęcia dróg gminnych Poluńce-Granica Państwa nr 101692B i Sankury-Buda Zawidugierska-Poluńce nr 101694B przed inwestycją:


Strona ta została stworzona i prowadzona przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
Za jego treść wyłączną odpowiedzialność ponosi Beneficjent Wiodący Gmina Puńsk i w żadnych okolicznościach nie można uznać, że odzwierciedla on stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.CIT

BIP