zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty 2020

Gmina Puńsk realizuje projekt pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów.
W ramach ww. projektu zostało zakupionych 18 laptopów: 16 laptopów zostało przekazanych dla Szkoły Podstawowy z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, 2 laptopy dla Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Widugierach.
Wartość projektu: 45 000,00 PLN
Współfinansowanie ze środków UE: 45 000,00 PLNCIT

BIP