zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Projekty realizowane w 2015 r.

Projekt „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Puńsk- 40kW”, którego Wnioskodawcą jest Gmina Puńsk, jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.  Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.  Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Rozpoczęto realizację inwestycji "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Puńsk - 40 kW na potrzeby własne"

Przed realizacją:

W trakcie realizacji:

Dnia 31.07.2015 r. zakończono realizacje inwestycji pt.: "Budowa eletrowni fotowoltaicznej Puńsk - 40KW na potrzeby własne"

Dnia 18.09.2015 r. o godz. 13 (ul. Mickiewicza 1) odbyła się inauguracja powyższej inwestycji inwestycji.CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables