Rada Gminy

Radni Rady Gminy Puńsk

VII kadencja 2014-2018

 1. WOJLANIS Helena - Przewodniczący Rady Gminy
2. CHMIELEWSKI Robert - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. ALEKSA Adam
4. GIEŁAŻEWSKI Jan
5. WAŹNIALIS Józef
6. BOGDANOWICZ Piotr
7. MAKOWSKI Tomasz
8. PECZULIS Wioletta
9. SEWERYN Tomasz
10. RADZEWICZ Dariusz
11. SAWICKI Franciszek Dariusz
12. APONIK Iwona
13. ŁUKASZEWICZ Piotr
14. KRAJEWSKI Edwin
15. KLUCZYŃSKA Aniela

19.02.2019 // www.ugpunsk.pl