zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 
Pokaż aktualności z roku:

19.12.2019

19.12.2019

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego –
  przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 20.000 zł


W dniu 28 listopada 2019 r. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Puńsk na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Puńsk i OSP Smolany.

W ramach dotacji, którą przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  w wysokości 20.000 zł zakupiono:
Dla OSP Puńsk:
- pilarka spalinowa 550XP Markll + zestaw i akcesoria do obsługi pilarki
- buty strażackie – 3 pary
- rękawice strażackie – 6 par
- myjka do węży – 1 szt.

 Dla OSP Smolany:
- skafander Aquatic – 2 szt.
- hełm strażacki – 6 szt.
- kołowrót ratowniczy – 1 szt.
- boja SP – Ratownicza – 1 szt.

19.12.2019

OGŁOSZENIE

W ramach działań 28. kampanii 16 Dni Akcji
Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć
w dniu 6 grudnia 2019 roku, w godzinach 9.00-14.00, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku,
pełniony będzie dyżur pracownika socjalnego oraz dzielnicowego Gminy Puńsk, podczas którego będzie można uzyskać informacje oraz poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy,
w tym przemocy ze względu na płeć.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

03.12.2019

02.12.2019

02.12.2019

02.12.2019

28.11.2019

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe
Projekty współfinansowane ze środków EFS

w dniu 14.11.2019


W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkania dotyczyć będą naborów wniosków dofinasowanych ze środków EFS:
Godz. 10:00
- Typ projektu 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
- Typ projektu 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR,

Godz. 13:00

- Typ projektu nr 9 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności,
- Typ projektu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Na spotkaniach omawiane będą:
- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków ,
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

07.11.2019

22.10.2019

18.10.2019

17.10.2019

ARiMR ogłosiła nabór dla rolników na wsparcie drobnego przetwórstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego. Wnioski można składać od 21.11.2019 do 20.12.12.2019 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach PROW na lata 2014-2020 - Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Jest to ogromna szansa dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani uruchomieniem drobnego przetwórstwa. Przedstawiamy uproszczone informacje, aby pomóc Państwu zorientować się, do kogo adresowane jest wsparcie. Szczegóły dostepne są na stronach ARiMR [kliknij, aby odwiedzić stronę w zewnętrznym serwisie].

Kto może ubiegać sie o pomoc?

O pomoc może ubiegać się mogą rolnicy lub małżonkowie rolników.

Forma wsparcia

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Istnieje możliwość uzyskania zaliczki.

Wartość i wysokość pomocy

Refundacji podlegają koszty inwestycji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. Wartość wsparcia 10-100 tys. zł.

Kryteria przyznania pomocy

-innowacyjność operacji (5 pkt),
-wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt),
-inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt),
-uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
-jeżeli operacja dotyczy działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. (5 pkt),
-operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt).

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów.

Zakres wsparcia

Przedmiotem wsparcia może być szeroki zakres maszyn, urządzeń, wyposażenie oraz infrastruktura i adaptacja pomieszczeń związanych z działalnością przetwórczą (z wyjątkiem zakupu środków transportu oraz sprzętu używanego).

Producenci RHD jakich produktów rolnych powinni zainteresować się naborem?

Lp.

Kategoria/produkt rolny

1

Produkty pochodzenia niezwierzęcego

2

Przetwory z owoców: soki owocowe, dżemy, owoce suszone, inne

3

Przetwory z warzyw: kiszonki warzywne, marynaty warzywne, soki warzywne, inne

4

Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki

5

Przetwory z warzyw i grzybów

6

Przetwory z orzechów

7

Przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby, inne

8

Koncentraty spożywcze: koncentraty warzywne, syropy owocowe, inne

9

Oleje

10

Mleko surowe albo mleko surowe i siara

11

Surowa śmietana

12

Jaja od drobiu

13

Jaja od ptaków bezgrzebieniowych

14

Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele

15

Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

16

Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

17

Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

18

Produkty mięsne

19

Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie

20

Produkty jajeczne


15.10.2019CIT

BIP