zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00


 


        

 

drukuj PDF 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

22.01.2020

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

22.01.2020

 OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Puńsk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puńsk

»

13.01.2020

19.12.2019

19.12.2019

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

19.12.2019

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego –
  przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 20.000 zł


W dniu 28 listopada 2019 r. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Puńsk na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Puńsk i OSP Smolany.

W ramach dotacji, którą przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  w wysokości 20.000 zł zakupiono:
Dla OSP Puńsk:
- pilarka spalinowa 550XP Markll + zestaw i akcesoria do obsługi pilarki
- buty strażackie – 3 pary
- rękawice strażackie – 6 par
- myjka do węży – 1 szt.

 Dla OSP Smolany:
- skafander Aquatic – 2 szt.
- hełm strażacki – 6 szt.
- kołowrót ratowniczy – 1 szt.
- boja SP – Ratownicza – 1 szt.

03.12.2019

OGŁOSZENIE

W ramach działań 28. kampanii 16 Dni Akcji
Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć
w dniu 6 grudnia 2019 roku, w godzinach 9.00-14.00, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku,
pełniony będzie dyżur pracownika socjalnego oraz dzielnicowego Gminy Puńsk, podczas którego będzie można uzyskać informacje oraz poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy,
w tym przemocy ze względu na płeć.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

02.12.2019

02.12.2019

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP