zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00


 


        

 

drukuj PDF 

Aplikacja Kwarantanna Domowa

25.03.2020

Zostańmy w domu

25.03.2020

Zasady kwarantanny

24.03.2020

PSZOK tymczasowo nieczynny

24.03.2020

Ulotka. Koronawirus

20.03.2020

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

18.03.2020

 WÓJT GMINY PUŃSK
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Puńsk oznaczonej nr działki 496/2 o powierzchni 0,0156 ha i nr działki 496/3 o powierzchni 0,0530 ha, KW nr SU1N/00006967/7.

Przeznaczenie w m.p.z.p.: Zgodnie z uchwałą nr III/10/06 Rady Gminy Puńsk z dnia 29.12.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Woj. Podl. z 2007 r. nr 22 poz. 206) nieruchomość przeznaczona pod tereny MN19 – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

CENA WYWOŁAWCZA: 30.000,- zł + 23% VAT
WADIUM w wysokości 3.000,- zł

Przetarg odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk przy ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk.

Wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Puńsk - Bank Spółdzielczy Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Puńsk najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2020 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek „wadium nieruchomość Puńsk”.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.ugpunsk.pl, BIP. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20).
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczono na stronie internetowej i BIP urzędu, a także podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

17.03.2020

16.03.2020

Punsko valsčiaus savivaldybė informuoja, kad dėl SARS-CoV-2 koronaviruso plitimo nuo 2020 m. kovo 17 d. Punsko valsčiaus savivaldybė bus uždaryta.


Darbuotojai dirbs, tačiau bus prienami tik el. paštu, telefonu bei ePUAP platforma.
Raštinė (centralė) – 87 5161 048
el. paštas: ug_punsk@pro.onet.pl
______________________________________________

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 od dnia 17 marca 2020 r. Urząd Gminy Puńsk pozostaje zamknięty dla obsługi petentów do odwołania.

Pracownicy będą pracować w urzędzie i dostępni będą drogą mailową, telefoniczną oraz przez ePUAP.
Sekretariat (centrala) – 87 5161 048
email: ug_punsk@pro.onet.pl

Obowiązkowa kwarantanna

16.03.2020

13.03.2020

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP