zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00


 


        

drukuj PDF 

KARTA DUŻEJ RODZINY 2019

18.02.2019

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mieli łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku, ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk lub złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).


Szczegółowe informacje dot. Karty Dużej Rodziny można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną:

GOPS w Puńsku, tel. 87 161 409, e- mail gops_punsk@poczta.onet.pl

18.02.2019

OGŁOSZENIE


W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem”

w dniach 18-22 lutego 2019 roku, w godzinach 9.00-14.00, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku,
pełniony będzie dyżur pracownika socjalnego, przedstawiciela Policji i lokalnego zespołu interdyscyplinarnego w Puńsku – w celu udzielenia poradnictwa oraz informacji osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub zagrożonych pokrzywdzeniem.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

08.02.2019

Skrzynka pocztowa na każdej posesji

07.02.2019

Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie.


Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem - jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy z nas - mieszkańców gminy otrzymuje przecież na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością-jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku. Wszystkim nam jednak zdarza nam się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różne informatory dotyczące Naszej Gminy.

DLACZEGO WARTO?
Po pierwsze - sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec takim sytuacjom. Po drugie - uchroni to przesyłki nie tylko przed działaniem warunków atmosferycznych ale także, co ważne, przed dostępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja docierała do nas niezniszczona.
Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. - wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru „Polecony do skrzynki". Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/  albo w formie papierowej (formularze dostępne w placówkach pocztowych i u listonosza). Usługa jest bezpłatna.

30.01.2019

Budowa instalacji fotowoltaicznych i solarnych na 2019 r.

30.01.2019

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Puńsk

Uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Gminy Puńsk (pokój Nr 7) można pobrać Deklarację przystąpienia do inwestycji budowy instalacji OZE dla mieszkańców w ramach działania 5.1. RPO Województwa Podlaskiego – Energetyka oparta na OZE.


Gmina Puńsk w Waszym imieniu planuje, po ogłoszeniu naboru projektów, złożyć wniosek o wsparcie budowy instalacji fotowoltaicznych i solarnych (możliwy termin to sierpień, wrzesień 2019 roku).

Wkład z Waszej strony do inwestycji to około 25 %.


Po pobraniu i wypełnieniu deklaracji wraz z ankietą proszę o dostarczenie ich do Urzędu Gminy Puńsk (pokój Nr 7) do dnia 15 marca 2019 roku.

Deklaracja  i ankieta - plik do pobrania

16.01.2019

Zaproszenie dla pracodawców powiatu sejneńskiego
zainteresowanych wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego naboru wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

dnia 18.01.2019r. o godz. 10.00 w sali numer 10

Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownika/ów i pracodawcy.

W ramach niniejszego spotkania:
- zostaną omówione priorytety MPRiPS na 2019r. oraz zasady aktualnego naboru wniosków;
- opracowany zostanie przykładowy wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracownika/ów i pracodawcy;
- będzie można uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące naboru i dofinansowania kształcenia w ramach KFS.
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO TRWA OD 14.01.2019r. do 31.01.2019r.


Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udziela:
Pani Karolina Skupska, tel. 87 51 63 986., e-mail: k.skupska@pup.sejny.pl

Potwierdzenie udziału w spotkaniu proszę wysyłać e-mailem na adres:
k.skupska@pup.sejny.pl lub biuro@pup.sejny.pl
do dnia 17.01.2019r.

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP