zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00


 


        

drukuj PDF 

03.12.2019

OGŁOSZENIE

W ramach działań 28. kampanii 16 Dni Akcji
Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć
w dniu 6 grudnia 2019 roku, w godzinach 9.00-14.00, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku,
pełniony będzie dyżur pracownika socjalnego oraz dzielnicowego Gminy Puńsk, podczas którego będzie można uzyskać informacje oraz poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy,
w tym przemocy ze względu na płeć.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

02.12.2019

02.12.2019

02.12.2019

28.11.2019

07.11.2019

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe
Projekty współfinansowane ze środków EFS

w dniu 14.11.2019


W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkania dotyczyć będą naborów wniosków dofinasowanych ze środków EFS:
Godz. 10:00
- Typ projektu 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
- Typ projektu 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR,

Godz. 13:00

- Typ projektu nr 9 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności,
- Typ projektu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Na spotkaniach omawiane będą:
- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków ,
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

22.10.2019

18.10.2019

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP