zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00


 


        

 

drukuj PDF 

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

26.04.2021

OZE

22.04.2021

Wójt Gminy Puńsk informuje, iż zgłosiła się wystarczająca ilość mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Puńsk”.
Mieszkańcy Gminy Puńsk, którzy nie znaleźli się na liście podstawowej, z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostaną ujęci na liście rezerwowej.
Lista zakwalifikowanych - REZERWOWA może stanowić podstawę do zakwalifikowania mieszkańca do projektu i podpisania umowy na powierzenie grantu, w przypadku gdy:
- po zakwalifikowaniu do projektu wszystkich spełniających kryteria uczestników z listy podstawowej, planowana wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie została wyczerpana,
- rezygnacji lub wykluczeniu uczestnika zakwalifikowanego do projektu z listy podstawowej.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszona pełna lista podstawowa i rezerwowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu.

KOWR

22.04.2021

KRUS ePUAP

16.04.2021

Konkurs

16.04.2021

OZE

13.04.2021

Velykos / Wielkanoc

01.04.2021

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

23.03.2021

 Wójt Gminy Puńsk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puńsk. Przetarg odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk. Więcej informacji tutaj.

III fala

22.03.2021

Informacja KRUS

22.03.2021

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP