zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

Krajowa Administracja Skarbowa

13.02.2017

1 marca 2017 r. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową.

Powyższa zmiana niesie ze sobą wiele nowości dla nas wszystkich - obywateli i urzędników z terenu całego kraju. Likwidowane są Izby Celne i Urzędy Celne, powstaną nowe Urzędy Celno-Skarbowe, pojawi się nowa procedura kontroli tj. kontrola celno-skarbowa. Nastąpi także zmiana organu m.in. w zakresie akcyzy, podatku od gier czy wydawania niektórych pozwoleń. Ponadto, powstanie Krajowa Informacja Skarbowa, która zarówno obywatelom, jak i urzędnikom wykonującym zadania związane z rozliczaniem podatków, będzie służyła pomocą w tym zakresie. To tylko najistotniejsze zmiany. Chcielibyśmy o nich poinformować jak największą liczbę osób. Więcej inforamcji na stronie internetowej www.kas.gov.pl

Projekt "Własny biznes szansą na lepsze jutro"

10.02.2017

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiecie augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i mieście Suwałki poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do:

STOWARZYSZENIA „NASZA SUWALSZCZYZNA”

Biuro Projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

w terminie od 17 lutego 2017r. do 3 marca 2017r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej

www.lgd.suwalszczyzna.com.pl; www.powiat.suwalski.pl; oraz w Biurze Projektu Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, tel.: 510 516 647, e-mail: wlasnybiznes.2017@gmail.com

Więcej...

»

Nabór uczestników do projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

10.02.2017

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie  z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu: „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

»

Szkolenie "ABC przedsiębiorczości"

09.02.2017

Starostwo Powiatowe w Sejnach oraz Pani Celina Luty – delegatka organizacji pozarządowych z powiatu sejneńskiego w Podlaskiej Sieci Pozarządowej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu: „ABC przedsiębiorczości”. Uczestnicy nauczą się tworzenia biznesplanów.
Warsztaty będą odbywały się w soboty: 25 lutego, 4 i 11 marca 2017 w godz. 9.30-15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 34.
Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały: podręczniki, pendrive (8 gb)
z dokumentami potrzebnymi do przygotowania własnego biznesplanu oraz ekologiczne torby płócienne
z logo Fundacji Wspomagania Wsi i Narodowego Banku Polskiego. Najlepsze prace zostaną ocenione przez ekspertów FWW i NBP.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontaktowanie się z organizatorką: tel. 601664093, e-mail: celina.luty@gmail.com.

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy ZP.271.1.3.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy ZP.271.1.2.2017

Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

06.02.2017

Kasa Roliczengo Ubezpieczenia Społecznego ogłasza  XV Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłosznie gospodarstwa rolnego do KOnkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie  do 31 marca 2017 roku. Szczegółowe  informacje o Konkursie i druk zgłoszenia uzyskasz w placówkach Kasy, prasie rolniczej oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Reulamin konkursu

Ulotka o konkursie

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytań ofertowych na instalacje OZE - nr sprawy ZP.271.1.2.2017 i ZP.271.1.3.2017

02.02.2017

Odpowiedzi

Zapytanie ofertowe - znak sprawy ZP.271.1.2.2017

26.01.2017

Zapytanie ofertowe - znak sprawy ZP.271.1.2.2017

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables