zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

Miszkanie +

06.12.2017

WÓJT GMINY PUŃSK OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

24.11.2017

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY PUŃSK
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Puńsk oznaczonej nr działki 94/2 obręb Nowiniki o powierzchni 0,7587 ha zabudowanej budynkiem byłej szkoły, SU1N/00009451/8. Brak aktualnego m.p.z.p.
CENA WYWOŁAWCZA: 130.000,- zł (zwolnione z podatku VAT)
WADIUM w wysokości 10.000,- zł


Przetarg odbędzie się 29 GRUDNIA 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk przy ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk.

Wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Puńsk - Bank Spółdzielczy Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Puńsk najpóźniej w dniu 22 grudnia 2017 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.ugpunsk.pl, BIP. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20).
Ogłoszenie o pierwszym przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczono na stronie internetowej i BIP urzędu, a także podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

BIAŁA NIEDZIELA - 10 grudnia 2017 roku

21.11.2017

Gmina Puńsk
w ramach projektu nr LT-PL-1R-049 pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG VA Litwa – Polska 2014 -2020
zaprasza


na testy diagnostyczne takie jak: poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi, testy słuchowe, ocena wzroku, ciśnienie krwi i konsultacje medyczne w dziedzinach: pulmonologia-alergologia, diabetologia, urologia, kardiologia, chirurgia ogólna.
oraz wykłady promujące zdrowe i aktywne starzenie się wśród mieszkańców pogranicza polsko-litewskiego

»

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP