zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

05.10.2017

04.10.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Puńsk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

28.09.2017

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Puńsk


o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boksze – Osada oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Trakiszki i części wsi Oszkinie, części wsi Sejwy, „Osada Jaćwiesko-Pruska” w Oszkiniach, części wsi Wojtokiemie w gminie Puńsk

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk w terminie do dnia 16 października 2017 r. Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: ug_punsk@pro.onet.pl bez konieczności opatrywania wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Dzień Kukurydzy Tauroszyszki 1.10.2017

22.09.2017

Dzień Kukurydzy w Tauroszyszkach jest cykliczną imprezą odbywającą się w pierwszą niedzielę października już od 5 lat. Mamy przyjemność gościć w naszym gospodarstwie rolnym przedstawicieli wielu firm i instytucji związanych z rolnictwem oraz rolników z Polski i Litwy.

Serdecznie zapraszamy 1 października 2017r. o godzinie 12:00

Elżbieta i Robert Chmielewscy

Więcej informacji www.dzienkukurydzy.pl

Program:

12:00 - Powitanie

12:15 - Prezentacja poletek

13:00 - Zawody dla Siłaczy oraz

rozstrzygnięcie konkursu:

Najlepsze ciasto domowe

13:30 - Pokaz pracy maszyn

Konkursy:

Najlepsze ciasto domowe - warunkiem przystąpienia do konkursu jest przyniesienie własnoręcznie upieczonego ciasta. Nie ma ograniczeń wiekowych. Do konkursu mogą przystąpić dzieci i dorośli, panie i panowie. 1 października w trakcie DK2017 powołana komisja konkursowa wyłoni 3 najsmaczniejsze ciasta. Ich twórcy zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Ciasta konkursowe zostaną zjedzone przez gości.

Zawody dla siłaczy - w trakcie DK2017 każdy kto czuje się na siłach może przystąpić do przygotowanych konkurencji sportowych. Wyłonimy najsilniejszego uczestnika Dnia Kukurydzy w Tauroszyszkach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach :)

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Puńsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

20.09.2017

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Puńsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015, poz. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 02.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk

Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym

15.09.2017

Dożynki powiatowe w Sejnach

05.09.2017

28.08.2017

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP