zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

Informacja Starosty Powiatu Sejneńskiego z dnia 01.12.2016 r. dotycząca ustalenia wspólnot gruntowych

07.12.2016

Informacja Starosty Powiatu Sejneńskiego z dnia 01.12.2016 r. dotycząca ustalenia wspólnot gruntowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. >>>

25.11.2016

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania anuluje konkurs nr I/EFRROW/2016 o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., z powodu pomyłki pisarskiej w ogłoszeniu o naborze, mogącej skutkować błędną interpretacją co do typów podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie.
Przebieg naboru nr II/EFRROW/2016 na rozwój działalności gospodarczej pozostaje bez zmian, tj. trwa do 5 grudnia. Nowy termin składania wniosków na rozpoczęcie działalności zostanie wyznaczony na przełom grudnia 2016 i stycznia 2017. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.su-se.pl .

22.11.2016

Agencja Rynku Rolnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium:

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)”

W trakcie seminarium Organizacje Partnerskie przedstawią różne sposoby realizacji działań towarzyszących poprzez omówienie dobrych praktyk, doświadczeń, przykłady rozwiązywania problemów oraz sposoby skutecznej realizacji zadań. Dyskusja i wymiana doświadczeń praktycznych pomiędzy Organizacjami Partnerskimi pozwoli na podniesienie jakości realizacji działań towarzyszących oraz zapoznanie się z różnymi sposobami realizacji zadań. Szczegółowy program seminarium w załączniku.

Seminarium odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku dnia 29.11.2016 w godzinach 10.00-14.00.

Rejestracja uczestników rozpocznie się godzinę przed spotkaniem.

Zainteresowanych uczestnictwem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Dokument w załączniku). Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 24.11.2016 r do godz. 13.00 na adres e-mail:

cit@turystycznepodlasie.pl

Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel.: 664 442 070 / 602 111 850

Ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

* UWAGA: Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane mailowo

Serdecznie zapraszamy!!!

Sezon Wszechnicy Biebrzańskiej w dniach 3-4 grudnia 2016 r.

21.11.2016

Szanowni Państwo,

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w drugiej w tym sezonie Wszechnicy Biebrzańskiej, która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia br. Tematem spotkania będą ginące krajobrazy.

Podczas pierwszego dnia Wszechnicy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać znakomitych archeologów i etnografów. Tematyka wykładów będzie dotyczyła m.in.: stacji krzemiennych ze wsi Sośnia, cmentarzy z czasów I wojny światowej, biebrzańskich dworów i dworków oraz ginących elementów tradycyjnej biebrzańskiej architektury i krajobrazu.

Ważnym punktem sobotniego spotkania będzie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Mokradła dla przyszłości”. Z wybranych zdjęć powstała wystawa pokonkursowa, którą będzie można zwiedzać w czasie Wszechnicy. Wystawa oraz atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Drugi dzień Wszechnicy to tradycyjnie dzień terenowy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w wycieczce terenowej do „Leśnego Miasta”. Na koniec proponujemy zwiedzanie „Muzeum Wilka” we wsi Kapice oraz wspólne ognisko.

Więcej informacji o Wszechnicy: www.biebrza.org.pl.

Mapka dojazdu

Program Wszechnicy Biebrzańskiej

Warsztaty z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych, a także pozyskiwania dodatkowych funduszy dla szkół i przedszkoli

17.11.2016

»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Puńsk

16.11.2016

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Puńsk

Wójt Gminy Puńsk ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanych niezabudowanych nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Puńsk, położonych w obrębie Wojtokiemie, gm. Puńsk:

Lp. 1.
Oznaczenie nieruchomości
Działki gruntu. Obręb WOJTOKIEMIE Nr 124/2 i 124/3,
Numer działki Nr 124/2 i 124/3
Powierzchnia nieruchomości
łączna powierzchnia 0,4600 ha
Numer księgi wieczystej SU1N/00011331/8
Cena wywoławcza 13.500 zł
Wysokość wadium 140,- zł

Opis nieruchomości Nieruchomość wykorzystywana rolniczo, graniczy z drogą powiatową asfaltową, grunty klasy: RIVb – 0,1700 ha, Br-RIVb – 0,1300 ha, Bi – 0,1600 ha.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Działki niezabudowane. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działki te, przeznaczone były na cele rolnicze i dotychczas są tak użytkowane. Dla tych działek nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtokiemie.
Uwagi Nieruchomość obciążona dzierżawą do 30.09.2017 r.


Lp. 2.
Oznaczenie nieruchomości
Działka gruntu. Obręb WOJTOKIEMIE,
Numer działki Nr 123/2
Powierzchnia nieruchomości 0,3400 ha
Numer księgi wieczystej KW SU1N/00011331/8
Cena nieruchomości 7.500 zł
Wysokość wadium 80,- zł

Opis nieruchomości Nieruchomość wykorzystywana rolniczo, kształt regularny, Brak dostępu do drogi publicznej, grunty klasy: RV – 0,3300 ha, LsVI – 0,0100 ha.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Działki niezabudowane. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działki te, przeznaczone były na cele rolnicze i dotychczas są tak użytkowane. Dla tych działek nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtokiemie.

»

Nabór wniosków w ramach działania 19.2 PROW 2014-20 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej,

15.11.2016

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2016/prow

 

Nowe przepisy dotyczące Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

15.11.2016

Nowe przepisy dotyczące Identyfikacji i Rejestaracji Zwierząt w związku z rozszerzającym się problemem dot. Afrykańskiego Pomoru Świń.  W załączeniu ulotka która pozwoli w sposób bardzo czytelny zapoznać się szczegółowo z nowymi obowiązkami rolników posiadających zwierzęta gospodarskie.

Poniżej linki na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na której zamieszczone wszystkie bieżące informacje dotyczące IRZ oraz „Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie”, w której zawarty jest sposób wypełniania dotychczasowych druków dotyczących  zdarzeń dla świń oraz sposób wypełniania spisów stanu stada zwierząt dla poszczególnych gatunków. Nadmieniam, iż każdy z rolników posiadający zwierzęta choćby nawet z jednego gatunku: bydło, owce, kozy lub trzoda chlewna – powinien złożyć spis zwierząt (oddzielnie dla każdego gatunku) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2016r.

 

http://www.arimr.gov.pl/

 

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

 

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/Instrukcja_obslugi_drukow_dotyczacych_swin.pdf

 

W przypadku wątpliwości proszę o kontaktowanie się z pracownikami Wydziału Rejestracji Zwierząt Biura Powiatowego ARiMR w Sejnach  :

- 87-5173638 – Bożena Łabutis

- 87-5173637 – Zygmunt Rybarski

- 87-5669018 – Renata Pawłowska

-87- 5173636 – Joanna Miszkiel

»

List Prezesa KRUS

14.11.2016

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables